::Inici >QUI SOM? >DEPARTAMENTS DE TARRACOSIM >DEPT. DE COMPTABILITAT

DEPT. DE COMPTABILITAT

.

DEPT. DE COMPTABILITAT

L'empleat/da administratiu/va de comptabilitat efectua la gestió administrativa comptable, el seu control periòdic i el tancament anual. Presenta els documents fiscals pertinents. Al seu torn, gestiona la informació i la documentació de les operacions de tresoreria per mitjans informàtics i els manté actualitzats.

Les seves funcions consisteixen en: efectuar el tractament administratiu dels impresos i documents generats per l'activitat empresarial i arxivar-los; recopilar, verificar i registrar la informació administrativacomptable relativa a l'activitat de l'empresa; realitzar les operacions de control i fi d'exercici i preparar la informació per efectuar les declaracions fiscals. Finalment s'ocupa d'efectuar el seguiment i la realització de cobraments i pagaments, així com el registre i control dels mateixos.

En l'exercici de l'ocupació, cal respectar les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i higiene.