Els Virolais

El dia 21 d'abril de 2.002 , participàrem en l'enregistrament d'un CD amb tretze versions del Virolai a la Mare de Dèu de Montserrat, com homenatge de la Federació
de Cors de Clavé a l'any Verdaguer.
La gravació es va fer a Santa Eulalia de Riuprimer i aprofitant l'estada a la Plana de Vic, ens arribàrem a Ripoll, on vàrem fer un petit concert.
En aquest viatge, l'autocar va patir un accident de trànsit,del que gràcies a Dèu, no va haver-hi cap lesionat.