::Inici >El nostre poble

El nostre poble

vilallonga

Ubicació Geogràfica

 
 Vilallonga del Camp és una població situada al camp de Tarragona, aparentment situada en el centre del triangle que formen les poblacions de Tarragona, Reus i Valls. El seu terme consta de uns 9,23Km2 en una alçada sobre el nivell del mar de uns 104 m. Actualment unes 1200 persones aproximadament viuen en aquesta vila.
 
 
 
 
   Una mica d'història:
 
 
         Els seus orígens es perden en el temps. Diversos testimonis trobats en el seu terme confirmen l'assentament de colonítzacions romanes. Se sap que el 1174 ja existía com a parròquia i que, uns anys després, en repoblar-se el Morell, se li assignà aquesta localitat com sufragani de la seva església. El primer de Març de 1188 el rei Alfons El Cast atorgá la primera carta de població als homes de Vilallonga, situant amb certa precisó l'emplaçament de l'indret: al costat del camí real que va de Tarragona a Montblanc. Prop de la Granja dels Frares o del Codony. Peró el 1279, el rei Pere el Gran ordenà als homes de Vilallonga que canviessin d'emplaçament la vila. S'havia de construir el nou poble en l'elevació de terreny que es troba entre el camí d'Alcover i el torrent de la Selva. Que és el lloc de l'actual Vilallonga. Foren agregats del lloc fins a finals del segle XVIII, a més del Morell, la Granja del Codony, la Font de l'Astor, Centcelles, els Tomaíls, el Carxo1, les Sots, Mas de l'obra, la Montoliva...
 
 
En la seva carta de població, Alfons el Cast va determinar que Vilallonga fos dominicatura reial, és a dír, que estava subjecte a la corona, i no a cap dels senyorius que en aquella época començaven a ésser. Aquest domini reial va durar fins a finals del segle XIV en qué el municipi va passar a dependre de les famílies Montoliu i Recasens i, posteriorment, a la Mitra tarragonina.
 
Al ser un lloc de pas, on hi han confluït des de sempre, els camins de Tarragona a Valls, el de la Selva, el d'Alcover i al mig del triangle fórmat per les ciutats de Tarragona,Valls i Reus,Vilallonga s'ha trobat involucradan en els diferents afers i altercats que hi ha hagut en aquestes contrades. Així des de 1640 a 1643, l'indret es va despoblar com a conseqüència de la Guerra dels Segadors i, en el seu terme tingueren lloc importants batalles, com la del senyor de La Motte, lloctinent de les tropes franceses contra el marqués de Ynojosa, al capdavant de les tropes castellanes. També sacsejaren la zona altres combats de les guerres de Successió, de la d'Independéncía... Per la seva particípació a favor del pretendent austríac, l'arxiduc Carles, fou creat el marquesat de Vilallonga. Durant la primera Guerra Carlina, concretament el primer de maig de 1838, s'hi refugiaren els membres de la Milícia Nacional que havien sobreviscut a l'emboscada de la divisió del carlí Llarg de Copons, a conseqüéncia d'aquests fets moriren 133 homes, la majoria de la Milícia Nacional de Reus.
 
 
 
Al segle XVIII es va iniciar l'expansió del poble. Al llarg d'aquest segle la població quasi es triplicá, comenoçant a construir cases fora les muralles; es crearen indústries de teixit i fàbriques d'aiguardent; el sól estava pràcticament tot conreat, on encara que predominava el secà, la zona de regadiu anava augmentant... Com a conseqüència d'aquesta riquesa el 1795 es començà la construcció de   la     monumental        església neoclássica dedicada a Sant Martí.
 
 
Actualment resta dempeus un portal de l'antiga muralla que vorejava la població, a prop del carrer on va náixer el famós cirurgià Pere Virgili, fundador dels col.legis de Medicina de Cadis (1748) i de Barcelona (1764), i nomenat cirurgiá de la cámara pel rei Ferran VI. Un altre personatge important fill de Vilallonga del Camp és Josep Mestres i Miquel (1868-1949), metge, polític i agrónom, del qual cal destacar que fundà la Càtedra Ambulant d'Agricultura, que fou Diputat provincial i President de la Diputació de Tarragona (1913-1915), també formà part del primer Consell executiu de la Mancomunitat de Catalunya i que fou president del Col.legi Oficial de Metges de la província de Tarragona.
 
(Extracte del mapa municipal)