Barraques de volta catalana

volta catalanaAquestes barraques no són massa abundats a la comarca. Les parets estan fetes amb pedra i argamassa i cobertes amb una volta de rajola vermella col·locada plana a l’estil de la volta catalana.