Barraques i cabanes

Barraques i cabanes de pedra seca

barraca1

La barraca construïda amb la tècnica de la pedra seca és l’exponent més destacat dels diferents elements d’arquitectura rural. La senzillesa de les barraques que s’aprecia a primera vista canvia molt quan entrem dins d’una d’aquestes construccions i apreciem la seva estructura, especialment la volta. És aleshores quan ens adonem de la gran complexitat d’aquests tipus d’arquitectura i de l’art rural que allí podem apreciar.

La distribució de barraques i cabanes per la Conca de Barberà no és homogènia. Trobarem zones amb gran concentració d’aquest tipus de construccions i d'altres indrets on són molt testimonials. Són diversos els factors que influeixen en la construcció o no de barraques o cabanes en una zona. El primer és el tipus de terreny, quan més pedregós més barraques hi trobarem ja que la pedra és el material indispensable per la seva construcció. El indrets allunyats amb difícil accés i on fou plantada vinya la segona meitat del segle XIX, amb la proliferació d’aquest cultiu fins a finals del segle en que arribà la fil·loxera, són els llocs on més possibilitat tindrem de trobar barraques.  Pel contrari, a les zones properes als nuclis habitats i en llocs plans i de fàcil accés no abunden tant, la qual cosa no vol dir que també en puguem localitzar alguna i segurament encara deurien haver-hi hagut moltes més que la pròpia mecanització del camp ha portat a la seva desaparició amb grans moviments de terres, sense oblidar les obres de grans infrastructures com carreteres, autopista, oleoductes, línia ferroviària convencional i línia d’alta velocitat que creuen la comarca.

Les barraques de la Conca de Barberà són en general de dimensions petites comparades amb les que podem trobar a la veïna comarca de l’Alt Camp. Hi predominen les de planta quadrada.

Les cabanes de la Conca són, per regla general, més grans que les barraques. De cabanes també en podem trobar per tota la comarca, si bé en indrets com Belltall, Solivella o Senan, més propers a les comarques lleidatanes, és on predominen més, probablement per la influència de les cabanes de les Garrigues o de l’Urgell.


La diferenciació entre barraca i cabana ja he comentat que rau en la volta. La resta de tipologies que trobarem en aquestes construccions (portals, recobriment, planta i altres elements) serveix tant per les barraques com per les cabanes.