::Inici >Objectius

Objectius

La Fundació es constitueix per a facilitar les relacions culturals i/o socials entre els territoris fronterers de les de les Comunitats autònomes de València, Catalunya i Aragó, però també per a promoure el desenvolupament sostenible i coherent amb el medi i per impulsar l'expansió econòmica i social de tota la zona.
 

A estos efectes són finalitats pròpies de la Fundació:

a) Promoure intercanvis culturals i/o socials entre els territoris de les tres Comunitats.
b) Facilitar l’accés a la cultura, l’educació, la sanitat i el benestar de tots els habitants.

c) Divulgar i aprofitar tot el ric patrimoni de la zona (històric, cultural, natural, artístic).
d) Ajudar a la rehabilitació dels nuclis antics dels municipis, per a un aprofitament racional de l'espai físic i evitar la degradació dels mateixos.
e) Afavorir l'ús de la tecnologia de la informació en els sectors socials i econòmics.
f) Contribuir a la consolidació dels sectors econòmics existents i potencials: agricultura i ramaderia, indústria, comerç, turisme, construcció, serveis, etc.
g) Afavorir mecanismes de foment i participació, per a la creació d’ocupació, reciclatge i inserció de treballadors desocupats.

h) Donar suport a les iniciatives per protegir el medi natural i el paisatge d’estos pobles.
i) Propiciar l'arribada de tot tipus de recursos (locals, autonòmics, estatals, europeus) per al desenvolupament de la zona.

j) Totes les actuacions destinades a col·lectius més necessitats (infància, joventut, tercera edat, persones amb disminució, malalts, immigrants, dones víctimes de maltractaments, etc.).