::Inici / Inicio >CATAL└

CATAL└

PROC╔S TERAP╔UTIC

PROCÉS TERAPÉUTIC2Freqüència i nombre de visites:

Es tracta d’un procés inconscient (tot seguit ho explico) on les visites es realitzen de forma espaiada, normalment oscil·la de 6 a 10 setmanes el temps entre visites (depenent de la situació i de les circumstàncies personals).

El nombre de visites varia segons la necessitat de cada persona, i la edat és un factor important (a més edat, portem normalment més “motxilla”). Els adults solen venir una mitjana de 6 visites, mentre que els nens i les nenes, venen unes 3 o 4 vegades. El cas dels nadons, on s’aborden el traumes del part, normalment és 1 o 2 visites. El propi procés terapèutic està dissenyat de forma que, si a una persona no li funciona, no fem ja la segona visita (en aquest cas, que es dona rarament, li proposo altres possibles professionals i teràpies). També es donen casos on la persona treballa una part dels seus condicionants, atura el procés un temps, i el pot seguir més endavant. En alguns casos, on la persona està en un procés de per sí traumàtic (divorcis, conflictes laborals, etc.), el tractament pot requerir més temps d’acompanyament.

Durada de les visites:

A la primera visita estem més de dues hores, atès que explico tots els detalls, fem l’historial i la visita. La resta de les visites, duren entre tres quart i una hora.

Fases de les visites (presencials i on-line):

La primera visita, un cop explicat el marc conceptual i l’enfocament terapèutic (amb gran detall), i un com fem l’historial de la persona, té la mateixa estructura que les següents.

A cada visita hi ha una part inicial parlada (asseguts en cadires en una taula de despatx) on es pregunta a la persona per la seva situació psicològica i fisiològica (es tracta de una visió integrada psicològica i física). Seguidament ve la fase terapèutica, on la persona s’estira en una llitera, poso una música relaxant i pot descansar (normalment aconsello tancar els ulls per millorar la sensació de relaxació; en alguns casos hi ha persones que arriben a dormir-se); aquesta part dura entre 15 i 20 minuts, I és aquí on es realitza el procés terapèutic que tot seguit explico. Un cop acabada la fase terapèutica, la persona torna a la cadira i li dono el feed-back del que s’ha treballat a la visita, així com possibles indicacions o previsió de possibles canvis en el seu estat. Per acabar, agafem hora per a la següent visita.

Les visites es poden realitzar també on-line (durant la pandèmia de COVID vam poder contrastar aquesta forma de treball i vam veure que els resultats són els mateixos). En alguns casos barrejo els dos formats, com ara si la persona ha de marxa un temps fora. En el format on-line, per videotrucada, respecto les mateixes fases que en el presencial. Per aquest motiu, demano a la persona que pugui estar en un espai tranquil, on es pugui estirar en un sofà o un llit (o en una butaca còmode, si no és possible altre cosa). També la persona es pot posar música durant la estona en que està estirada (no cal que estigui mirant la càmera, només que pugui escoltar-me, per poder-la avisar quan hagi finalitzat la fase terapèutica).

Procés terapèutic:

Un procés respectuós i natural, on treballo a través del “camp electromagnètic del cos”. El nostre camp (o biocamp electromagnètic) és el que es mesura en un electrocardiograma o electroencefalograma. Tot el nostre cos genera el biocamp, i aquest biocamp s’altera quan la part química està alterada. Es pot ajudar a equilibrar la part química equilibrant el biocamp. Ara la Ciència també ja sap que el nostre biocamp està connectat a diferents àrees del sistema nerviós central. Podríem dir, de forma metafòrica, que el cervell pot accedir a tot el cos a través del biocamp, com una mena de “Wifi”. Aquesta tècnica ajuda al propi organisme a recuperar l’equilibri donant-li patrons electromagnètics, que el cos usarà per autoequilibrar les parts alterades del biocamp que volem treballar (els factors inconscients que explico tot seguit al “Marc conceptual”). Així afavorim que la part química que els factors inconscients alteren recuperi l’equilibri. Els factors inconscients que treballarem tenen un reflex electromagnètic (es el que busquem reequilibrar) i alhora químic. La ment racional no ha de treballar, ho farà el propi sistema d’autosanació que el nostre cos té. Per això dic que és un procés inconscient.

L’eina central és la teràpia anomenada “Balance Polar Electromágnètico” (www.balancepolar.com); combinada amb diferents enfocaments que he après durant aquest anys. Vaig estudiar Psicologia, amb un enfoc humanista i sistèmic, Medecina Tradicional Xinesa i tinc experiència en regressions, constel·lacions familiars, reiki, etc.

A partir del “Balance Polar”, dono al cos el patrons o models de camp que necessita per autoequilibrar-se. Uso unes plaques plàstiques (d’acetat) que generen de forma natural els patrons o models. El cos, similar a un ordinador que es descarrega programes, copiarà en el propi camp els models que necessita. Entre visita i visita el cos anirà corregint el elements que tot seguit explicaré de forma automàtica i inconscient. En cada visita revisem el que s’ha corregit i donem nova informació per a que el cos segueixi fent.

Faig servir un testatge basat en la tècnica de kinesiologia per poder preguntar directament a les memòries inconscients el que cal fer. D’aquesta forma el procés sempre serà respectuós i seguirà el ritme i les necessitats que la persona tingui (i això permet treballar amb totes les edats, bebès fins i tot). El terapeuta no decideix què fer, dialoga amb la saviesa interna del organisme i l’acompanya.

En el procés presencial utilitzo aigua mineral com a suport per a mantenir el tractament actiu entre visites. La informació electromagnètica que dono al cos, la copio en aigua mineral, que la persona prendrà un parell de cops al dia (mitjançant un dosificador de gotes). Si no es pren l’aigua, el tractament queda aturat als 2 o 3 dies (la informació està al cos copiada durant més de 20 dies, però inactiva). On-line no fem l’aigua, i ho mantenim mitjançant un altre sistema a distància. Per tant, en la visita presencial cal que la persona porti mínim tres quarts de litre d’aigua mineral en envàs de plàstic o de vidre (serveix aigua filtrada).

Marc conceptual del procés terapèutic:

Actualment treballo dos grans tipus d’informació situada al nostre inconscient: traumes i memòries limitants epigenètiques. La hipòtesi que faig servir és que aquest dos factors són variables que ajuden al desequilibri orgànic, tant psicològic com físic (parteixo de una visió psicosomàtica, on l’inconscient és un dels elements que trenquen la homeòstasi orgànica; per tant, que participen en les malalties, juntament amb altres variables). Aquesta hipòtesi no exclou cap tractament mèdic ni psicològic, tot al contrari. El que considero es que l’inconscient i els factors que ara detallaré són una variable més. Si la oblidem, sovint la persona es manté en la malaltia o li costa sanar, tot i seguir els tractaments que calen a nivell mèdic global. Aquí no sano a ningú, només ajudo a que el propi organisme reequilibri una part important, i sovint oblidada, de nosaltres.

Els dos elements inconscients esmentats són:

·         Traumes propis. El nostre cervell emmagatzema records traumàtics des del ventre matern, el part i la resta de la vida. Hi ha dos tipus de traumes: situacions que posen en perill la vida (amenaça de mort i agressió) i situacions que posen en perill l’amor (abandonament i rebuig). Els traumes són un dels elements inconscients que faciliten desequilibris, que per acumulació i en el temps, participen en l’aparició de diverses patologies físiques i psíquiques (juntament amb altre variables). Fins i tot un bebè ja pot mostrar respostes a traumes, com ara si ha estat a punt de morir en el part (estrès post-traumàtic).

·         Memòries limitants epigenètiques. Dins aquest tipus, hi ha dos subtipus:

o   Memòries de traumes familiars, La Ciència ja ha comprovat que els traumes que patim abans de ser pares o mares ja es poden traspassar als fills. Normalment rebem els traumes més greus que han patit els nostres ancestres per part de pare i mare, fins i tot fins a 4 i 5 generacions enrere si són molt greus. Aquesta informació es transmet per via genètica, però es pot “netejar”.

o   Normes de comportament pregravades al ADN mitocondrial. Aquest element es nou, pocs anys l’hem descobert (estem preparant un llibre per publicar aquesta important informació). Tots tenim l’anomenat Superego o Superjo que en el inconscient conté les normes de comportament que regeixen la nostra vida. Fins ara es pensava que aquestes normes només eren gravades a partir de la educació rebuda. Ara sabem que alhora, rebem totes les normes que regulen tota la nostra vida pregravades a l’ADN mitocondrial (que només es matern). És a dir, les nostres antecessores ens transmeten el que podem o no fer, i serà la culpa el motor d’aquest mecanisme. Per tant, són normes d’obligat compliment. El problema és que algunes normes que rebem ja no són vigents (fins que no passen 1 o 2 generacions que una norma no té vigència, no es netegen automàticament). Si rebem una norma i no la complim, sentim culpa i patim, i fins i tot ens pot generar traumes. Per exemple, si rebo una norma que diu que els meus fills passaran gana, atès que les meves antecessores en van passar, jo començaré a patir pels diners a partir de que soc pare o mare, encara que en tingui. Aquí ajudem a netejar les normes obsoletes que abasten tots els aspectes de la nostra vida (com a fills, pares o mares, parella, amics, treballadors, etc.).

Normalment l’ordre en que es treballen aquests elements inconscients es: primer els traumes propis i després les memòries limitants epigenètiques. En un adult, en les primeres dues o tres visites es treballen els traumes propis (les memòries dels traumes familiars epigenètiques es solen treballar a la darrera visita on es treballen els traumes propis); en la resta de visites es treballen les memòries epigenètiques del ADN mitocondrial. Com ja he esmentat, cada persona té les seves necessitats i la durada i nombre de visites pot variar. En els menors, ja he esmentat que la durada és inferior, atès que tenen menys traumes i, alhora, no podem treballar totes les memòries del ADN mitocondrial (atès que no estan completament desplegades fins la edat adulta). Aquesta es una informació orientativa.PREUS I CONDICIONS

La primera visita costa 80 euros i les següents 65. Es pot pagar en efectiu o per transferència. No treballo amb mútues. En el cas que jo hagi de cancel·lar la visita i no avisi amb 24 hores d'antelació (tret de casos de força major), no cobraré la visita següent. En el cas que la persona no acudeixi o cancel·li la visita, i no avisi amb 24 hores d'antelació (tret de casos de força major), haurà d'abonar-la igualment. DADES DE CONTACTE

Podeu telefonar, o demanar hora per WhatsApp o Telegram al número +34 686006887.
Durant les visites no atenc trucades, si envieu un missatge us contactaré l'abans possible.

Les visites on-line les podem realitzar per diferents aplicacions de vídeo (WhatsApp, Telegram, Zoom, etc.).

Gracies.