::Inici >Quč és la FISIOTERĄPIA?

Quč és la FISIOTERĄPIA?

  
   És la branca sanitària que, mitjançant agents físics com el moviment, l’aigua, el fred, el calor o la pròpia mà, TRACTA i PREVEU patologies, per tal que el pacient torni a realitzar el seu treball, esport o activitats de la vida quotidiana.
   
                                QUI ÉS EL FISIOTERAPEUTA?
 
   El professional de la salut amb formació universitària i que està col·legiat.
   És l’únic acreditat per desenvolupar terapies físiques en el tractament (o rehabilitació) i prevenció de lesions o patologies.
  
QUINS SÓN ELS MÈTODES DE TREBALL DEL FISIOTERAPEUTA?
 
 L’ús del massatge, electroteràpia, manipulacions, hidroteràpia, exercicis, termoterapia, crioteràpia,...
  
QUÈ ÉS UNA SESSIÓ DE FISIOTERÀPIA?
 
   Tota patologia necessita un tractament específic.   Una sessió és cada vegada que un pacient es sotmet a l’aplicació del conjunt de tècniques que permetran millorar el seu estat de salut.
   La seva freqüència i durada dependrà de les necessitats del pacient.
 
ACLARIMENT:
  
    Cal dirigir-se a un fisioterapeuta en cas de patologies o lesions, ja que ell és l’únic professional format i qualificat per aplicar tècniques TERAPEÚTIQUES; la feina dels que no poseeixen aquesta preparació universitària es remet únicament a tractaments ESTÉTICS i de RELAXACIÓ.
   La fisioteràpia aplicada sense els conèixements adequats pot produir greus lesions.
 
         QUINES SÓN LES ESPECIALITATS i ELS PROBLEMES MÉS TÍPICS?
 
Traumatologia:  dolors, fractures, operacions de lligaments,…
Reumatologia:  artrosis, ciàtica, cervicàlgies, lumbàlgies, hèrnies discals, artritis, osteoporosis, fibromiàlgia, contractures, prótesis,…
Esport: esguinços, tendinitis, ruptures musculars, lesió de lligaments,…
Neurologia:  Parkinson, Hemiplègies, Esclerosi Múltiple, Miopaties,…
Ortopèdia:  Escoliosis, Deformitats de genoll i de peu, deformitats columna,…
Sistema limfàticedemas (cames i braços inflats).
Geriatria:  Alzheimer, demències, dificultat d’equilibri,…