::Inici >Joies

Joies

Joia:
Peça d'or o d'un altre metall preciós, amb una o més gemmes, que hom porta com a ornament.

Joia:
Pieza de oro o de otro metal precioso, con una o más piedras, que se trae como ornamento.
 

Anell:
Petit cèrcol d'or, argent, etc, llis o laborat, adornat o no amb pedres precioses, esmalts, etc, que hom porta al dit.

Anillo:
Pequeño cerco de oro, plata etc, liso o trabajado, adornado o no con piedras preciosas, esmaltes, *etc que se trae al dedo.
 

Arracada:
Cadascun dels cercles o els ornaments d'altra forma que hom porta a les orelles. 
Penjoll de dues cireres o més.
Pendiente:
Cada uno de los aros o los ornamentos de otra forma que se trae a las orejas.
Racimo de dos cerezas o más.

Agulla:
Barreta recta o corbada, generalment metàl·lica, adornada o no, que té principalment o secundàriament la missió de subjectar (roba, cabells, corbata ).
Broche:
Barilla recta
o curvada, generalmente metálica, adornada o no, que tiene principalmente o secundariamente la misión de sujetar (ropa, cabellos,corbata ).
 

Penjoll:
Joia o adorn que hom porta penjant del coll.
Colgante:
Joya o adorno que se trae colgando del cuello.
 

Clauer:
Anella, cadena, cordó, etc, que reuneix un feix de claus.
Llavero:
Anilla, cadena, cordón, etc, que reúne un fajo de llaves.
 

Polsera:
Objecte d'ornamentació que hom porta entorn del puny, en forma d'argolla, de cèrcol, de cadeneta, etc, braçalet.
Pulsera:
Objeto de ornamentación que se trae en torno al puño, en forma de argolla, de cerco, de cadena,etc, brazalete.