::Inici >Historia Profesional

Historia Profesional

Historia Profesional

David Panadès SOLÉ
 
S’inicia al mon de la joieria a l’edat de 14 anys a l’Escola Taller d’Art i Disseny de Tarragona on cursà els 5 anys de carrera artística, on participa en diverses exposicions tan col·lectives com individuals, duran el seu últim curs acadèmic l’any 99 s’inicia en el mon laboral de la joieria començant així la seva formació com a professional  en el sector de la joieria
 
L’any 2001 en una de les seves participacions al concurs Eurobijoux&Accessories obté el 2º premi l’Eurobijoux de Plata, aquest premi desperta la seva inquietud en el mon de la joiera i provoca que: 
 
L’any 2002 amplií els seus coneixements en alta joieria, microfusió i rellotgeria al Taller Martí de Tarragona, on també inicia els seus coneixements en el mon de les pedres i el clavat, que desperten la seva curiositat, i fa que l’any 2003 comenci a estudiar al Col·legi d’Orfebres i Rellotgers de Catalunya (Barcelona) tècniques de clavat i gravat.
 
Les ganes de descobrir altres tendències fa que durant els 3 mesos d’estiu (vacances dels curs) fa que vagi a treballar per la firma Quirats (Andorra) on desenvolupa els sues coneixements en microfusió i clavat com a professional.
 
La seva estança a Barcelona fa que ampli els seus coneixements entrant a treballar per la firma de alta joieria Antonio Soria.
 
Cansat de les grans ciutats  es trasllada a Lleida on treballa per el taller de joieria Luque on segueix ampliant els seus coneixements, que fa que a finals d’any decideixi  instal·lar-se a Montblanc per muntar-se el seu propi taller i treballar per varies joieries com: Luque, Bulto, JoiesArt etc.
 
Actualment te taller propi a Tarragona, on treballa i aplicant els coneixements adquirits en els diversos tallers per on a passat. 
David Panadès SOLÉ
 
Se inicia al mundo de la joyería a la edad de 14 años la Escuela Taller d’Art y Disseny de Tarragona donde cursó los 5 años de carrera artística, dónde participa en varias exposiciones tanto colectivas como individuales, durante su último curso académico e laño 99 se inicia en el mundo laboral de la joyería empezando así su formación como profesional en el sector de la joyería.

El año 2001 en una de sus participaciones al concurso Eurobijoux&Accessories obtiene el 2º puesto  el Eurobijoux de Plata, este premio despierta su inquietud en el mundo de la joyería y provoca que:

El año 2002 amplia sus conocimientos en alta joyería, microfusión y relojería en el  Taller Martí de Tarragona, dónde también inicia sus conocimientos en el mundo de las piedras y el clavado, que despierta su curiosidad, y hace que el año 2003 empiece a estudiar al Col•legi d’Orfebres y Rellotgers de Catalunya (Barcelona) técnicas de clavado y grabado.

Las ganas de descubrir otras tendencias hace que durante los 3 meses de verano (vacaciones del curso) hace que vaya a trabajar para la firma Quirats (Andorra) donde desarrolla sus conocimientos en microfusión y clavado como profesional.

Su estancia en Barcelona hace que amplié sus conocimientos entrando a trabajar por la firma de alta joyería Antonio Soria.

Cansado de las grandes ciudades se traslada a Lleida dónde trabaja por el taller de joyería Luque donde sigue ampliando sus conocimientos, cosa hace que a finales de año decida instalarse en Montblanc para montarse su propio taller y trabajar por varías joyerías cómo: Luque, Bulto, JoiesArt etc.

Actualmente tiene taller propio en Tarragona, dónde trabaja aplicando los conocimientos adquiridos en los diversos talleres por dónde ha pasado.