::Inici >QUE FEM PER LA TEVA EMPRESA

QUE FEM PER LA TEVA EMPRESA

 

El nostra tasca principal és mantenir la comptabilitat al dia, presentar els corresponents impostos, gestionar i donar el millor tractament a l'apartat laboral, realitzar qualsevol tasca administrativa,  i poder tenir informes que ajudaran a prendre les decisions oportunes. Resolen preguntes com :

-Si tenim tanta feina, perquè ens costa tant pagar les factures.?
-No confondre la caixa recaptada amb el marge del negoci.?
-Perquè paguem tant d'impostos.? Podem reduir la nostra fiscalitat?
-Guanyem o perdem en la nostra empresa.?
-Guanyem el marge adequat ?
-Com podem augmentar el nostre marge?


Informes com per exemple:


Informe de Vendes

La partida mes important dels nostres ingressos, solen ser les vendes o prestació de serveis, dependent de l'activitat que realitzem, per la qual cosa és imprescindible conèixer l'evolució que va sofrint al llarg del nostre exercici.

Nosaltres, solem realitzar un Informe diari, mensual i anual, depenent de l'activitat que es realitzi.

En l'exemple que hem triat, la mercantil es dedica, a l'activitat d'Hostaleria, per la qual cosa hem realitzat un:

Informe Diari:En el qual analitzem l'evolució diària de les nostres vendes, i la incidència que tenen els torns en les nostres vendes, distingint entre el torn de matí, tarda i nit.

Informe Mensual:Analitzem l'evolució i tendència de les nostres vendes i dels torns, comparant-los amb els mesos anteriors. Comparem l'evolució soferta durant tot l'exercici econòmic.

Informe Anual:Comparem les nostres vendes en un període concret, i analitzem l'evolució soferta al llarg de diversos exercicis (màxim de cinc exercicis)

ingressos vendes

Informe de Resultats

No solament ens podem guiar per l'evolució de les vendes, sinó que hem d'analitzar totes les partides d'ingressos i de despeses del període.

A més d'analitzar cada compte de despeses i ingressos i veure la seva evolució, tenim de veure com és la seva incidència en el benefici de la nostra activitat.

Malgrat sent imprescindible per al desenvolupament del negoci, no se sol realitzar amb la periodicitat necessària. Considerem que realitzar un anàlisi mensual és el mes convenient per al bon desenvolupament de l'activitat.

En l'exemple que hem triat ho hem realitzat amb una periodicitat mensual.

Però no solament ens conformem amb anar analitzant la seva evolució al llarg del període econòmic, sinó que ho anem comparant amb els exercicis immediatament anteriors (màxim de 5 exercicis)

informe explotacio

Previsió de Pagaments

La previsió de pagaments, és alguna cosa que normalment no solen realitzar els assessors comptable, ja que consideren que és alguna cosa que no entra dins de les seves competències.

La previsió de pagaments és totalment necessària, per poder realitzar una previsió de tresoreria de la qual ens podem fiar.

Malgrat és un servei que no se sol prestar, nosaltres ho considerem imprescindible per no tenir problemes de liquiditat, i així, poder fer front als nostres pagaments a curt i mig termini.

També posem a la disposició dels nostres clients, un informe perquè coneguin les factures pendent de pagament a data de realització de la previsió.

pagaments


Anàlisi econòmic-financer

L'informe econòmic-financer, ens ajudarà a conèixer si podrem fer front als nostres pagaments a curt i mig termini, a saber si l'endeutament del nostre negoci és el mes adequat, i veure si el nostre negoci està creixent adequadament, a saber com és la nostra rendibilitat econòmica o financera, etc.

Ens àmplia la informació que tenim del nostre negoci, per així a l'hora de prendre qualsevol decisió, poder comptar amb dades reals i fiables.

Recomanem realitzar com a mínim un anàlisi econòmic-financer per exercici. Encara que això depèn de les exigències dels nostres clients.

Cal tenir en compte que un anàlisi econòmic-financer, no resol problemes, però ens ajudarà a prendre la decisió més correcta per solucionar-los.

En aquesta mateixa pàgina teniu un exemple d'anàlisi econòmic-financer, el qual ho hem dividit en diverses seccions.

 ratio 1

ratios 2