::Inici >Herència

Herència

L’herència és la transmisió del material genètic que controla els caràcters, de generació en generació. Aquest material genètic es localitza dins del nucli cel·lular. El conjunt de tots els caràcters que es transmeten de pares a fills constitueix el genotip, i tots aquells que es mostren físicament, el fenotip.


Dins del nucli s’hi troben els cromosomes, generalment, disposats en parelles, en el cas dels humans, tenim 23 parells de cromosomes. Alhora, cada cromosoma està constituït per una única molècula d’ADN (Àcid DesoxiriboNucleic) que es diposa formant una doble hèlix, constituida per una desoxiribosa (glúcid de cinc carbonis), una molècula d’àcid fosfòric i una base nitrogenada (adenina, timina, guanina o citosina), també anomenat nucleòtid. Una seqüència de bases nitrogenades compon un gen, que en conjunt originen una molècula d’ADN. Les cadenes de la doble hèlix es mantenen unides gràcies als enllaços químics que formen les bases complementàries (adenina amb timina i citosina amb guanina).

Els organismes els quals tenen els cromosomes dividits en dos jocs (parelles) s’anomenen diploides, pel contrari, els que només poseeixen un únic joc, són haploides.

Per entendre millor el procés de transmisió, cal compendre la reproducció cel·lular, n’hi ha de tres tipus:

-Bipartició: és el mètode que utilitzen les cèl·lules procariotes de reproduir-se. La molècula d’ADN que hi ha a l’interior es duplica i cada una de les molècules se’n va al pol oposat de l’altre. Poc a poc, la cèl·lula va dividint-se i queda amb forma de 8. Al final del procés, queden dues cèl·lules idèntiques (clonació natural).

-Mitosi: és un dels mètodes que usen les cèl·lules eucariotes. Se’n distingeixen 4 passos:

1- Profase: La membrana nuclear desapareix i els centríols es movilitzen cap als pols oposats i queden lligats per el fus mitòtic.

2- Metafase: Els cromosomes es col·loquen al centre de la cèl·lula i queden lligats al fus mitòtic a través del centròmer.

3-Anafase: Les cromàtides es separen i són arrestrades als pols de la cèl·lula.

4-Telofase: Apareix la membrana cel·lular, que embolcalla l’ADN descondensat.

Després d’aquest procés té lloc la citocinesi, que divideix el citoplama de la cèl·lula i queden dues cèl·lules iguals.

-Meiosi: És la reproducció cel·lular que dóna lloc als gàmetes. Consta de dues fases que a la vegada, cada una consta de quatre subfases.

Meiosi I:

1-Profase I: Es condensen els cormosomes, es dupliquen les molècules d’ADN i s’encreuen els cromosomes homòlegs (recombinació).

2-Metafase I: Els cromosomes es situen al centre de la cèl·lula.

3-Anafase I: Cada un dels cromosomes homòlegs es estirat cap a un pol diferent.

4-Telofase I: Els cromosomes són envoltats per la membrana cel·lular.

Té lloc la citocinesi, que dóna lloc a dues cèl·lules diploides.

Meiosi II:

Profase II: Desapareix la membrana cel·lular.

Metafase II: Els cromosomes es situen al centre.

Anafase II: Les cromàtides són estirades cap a pols oposats
Telofase II: Apareix la membrana cel·lular en els dos pols.

Torna a produir-se la citocinesi, donant lloca a quatre cèl·lules haploides.