::Portada >Què és un cafè filosòfic?

Què és un cafè filosòfic?

No és una activitat nova. De fa algun temps s’està portant, amb prou acceptació popular, la filosofia al carrer, com aquell gran fòrum oblidat però que és el veritable bressol de tota cultura i saber.
Bàsicament és una tertúlia, de fons filosòfic, no tan sols sobre els grans temes universals sinó sobre temes pròxims que afecten la nostra quotidianitat. Aquest temes són, o bé els que convoquen la tertúlia, o els escollits pels assistents, moderats per un conductor que intenta fluir les idees entre els assistents, aportant mètode i sistemes propis del diàleg filosòfic. No cal arribar a cap conclusió, el cafè filosòfic es planteja con una conversa oberta i per participar tan sols fa falta una disposició oberta a compartir de forma crítica les pròpies idees.
 
Aquestes tècniques pretenen:
 
  •  Recuperar l’esperit filosòfic original dels primers pensadors, com Sòcrates, evidentment actualitzat al segle XXI.
  • Habilitar espais públics de diàleg ciutadà.
  • Establir fòrums de reflexió.
  • Tractar temes quotidians que ens afecten a tots, amb independència de la classe social, cultura i condició.
Escultura Socrates - Museu Louvre
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.