::Inici / Inicio >Hist˛ria de l'ADCT / Historia de la ADCT

Hist˛ria de l'ADCT / Historia de la ADCT

La nostra història

Som l’Associació de Diabètics de les Comarques Tarragonines, estem a la ciutat de Tarragona des de ja fa més de 50 anys, antigament com a ADE (Asociación de Diabeticos Españoles), més o menys a l’octubre de l’any 1985 vam passar a ser l’actual ADCT (Associació de Diabètics de les Comarques Tarragonines).

La nostra entitat és sense ànim de lucre, bàsicament ens mantenim amb la quota anual que paguem tots els socis, 20,00€ anuals a pagar a principis d’any. A la seu no hi ha ningú treballant amb finalitats econòmiques, al contrari, tota la Junta Directiva ho fa de manera desinteressada.

La seu social va ser adquirida per l’entitat l’any 1987, i amb ajuda dels socis, es va adaptar fins aconseguir el que ara tenim, una seu apte per a acollir xerrades de fins a 25 persones, no disposem de moltes coses, però sí tenim un esperit d’allò més lluitador, el que volem és que tota persona diabètica pugui ser integrat a la vida social, defensat en cas de necessitat, o simplement relacionar-se amb altres persones que pateixen aquesta malaltia. 

L’any 2010, va agafar les regnes de la nostra Associació, una Junta Directiva més jove per tal d’arribar a tota la població, independentment de la seva edat, sexe o raó social; la qual està intentant que totes les persones amb aquesta malaltia, puguin dur a terme una vida de lo més normal possible, mitjançant diverses activitats, tant lúdiques com informatives.

L’Associació, durant l’any, realitza diverses xerrades, unes a la seu social i d’altres en centres més grans per poder acollir a tothom que vulgui assistir. Aquestes ponències parlen de la diabetis, ensenyant què és, com actuar davant d’ella, com fer més fàcil la vida quotidiana, etc., els ponents que les imparteixen són de tots els àmbits de la salut, ja que hem de tenir en compte que una persona diabètica pot arribar a patir altres complicacions.

En la part lúdica, l’ADCT organitza sortides al teatre, visites culturals, sortides amb vaixell, caminades populars, esmorzars solidaris, tallers de cuina saludable, entre d’altres activitats.

Actualment estem intentant reactivar la part juvenil, disposem d’un director d’activitats de lleure infantil i juvenil a més de diversos monitors, tots titulats pel Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, totes aquestes titulacions pagades a nivell personal per cada un de nosaltres.

Volem tornar a realitzar colònies d’estiu i acampades de Setmana Santa, tal i com es feien en anys anteriors, es van deixar de fer més o menys l’any 1995 per diversos motius, entre ells podríem trobar la falta d’assistència de nens i nenes diabètics, per aquest motiu estem realitzant contacte amb els Hospitals de Tarragona (Joan XXIII i Santa Tecla) a més dels CAPs de la ciutat, per poder tornar a influir amb els nois i noies de tota la província, ja que molts de nosaltres vam aprendre a conviure amb la malaltia gràcies a aquestes activitats que l’ADCT, antiga ADE, organitzava per a tots nosaltres.

 


Nuestra historia

Somos la Associació de Diabetics de las Comarques Tarragonines, estamos en la ciudad de Tarragona desde hace más de 50 años, antiguamente como ADE (Asociación de Diabéticos Españoles), más o menos en octubre de 1985 pasamos a ser el actual ADCT (Associació de Diabeticos de las Comarques Tarragonines).

Nuestra entidad es sin ánimo de lucro, básicamente nos mantenemos con la cuota anual que pagamos todos los socios, 20,00 € anuales a pagar a principios de año. En la sede no hay nadie trabajando con fines económicos, al contrario, toda la Junta Directiva lo hace de manera desinteresada.

La sede social fue adquirida por la entidad en 1987, y con ayuda de los socios, se adaptó hasta conseguir lo que ahora tenemos, una sede apta para acoger charlas de hasta 25 personas, no disponemos de muchas cosas, pero sí tenemos un espíritu de lo más luchador, lo que queremos es que toda persona diabética pueda ser integrada en la vida social, defendido en caso de necesidad, o simplemente relacionarse con otras personas que sufren esta enfermedad.

En 2010, tomó las riendas de nuestra Asociación, una Junta Directiva más joven con el fin de llegar a toda la población, independientemente de su edad, sexo o razón social; la que está intentando que todas las personas con esta enfermedad, puedan llevar a cabo una vida de lo más normal posible, mediante diversas actividades, tanto lúdicas como informativas.

La Asociación, durante el año, realiza diversas charlas, unas en la sede social y otras en centros más grandes para poder acoger a todos los que quieran asistir. Estas ponencias hablan de la diabetes, enseñando qué es, cómo actuar ante ella, como hacer más fácil la vida cotidiana, etc., los ponentes que las imparten son de todos los ámbitos de la salud, ya que debemos tener en cuenta que una persona diabética puede llegar a sufrir otras complicaciones.

En la parte lúdica, el ADCT organiza salidas al teatro, visitas culturales, salidas en barco, caminatas populares, desayunos solidarios, talleres de cocina saludable, entre otras actividades.

Actualmente estamos intentando reactivar la parte juvenil, disponemos de un director de actividades de libre infantil y juvenil además de varios monitores, todos titulados por el Departamento de Juventud de la Generalitat de Cataluña, todas estas titulaciones pagadas a nivel personal por cada uno de nosotros.

Queremos volver a realizar colonias de verano y acampadas de Semana Santa, tal y como se hacían en años anteriores, se dejaron de hacer más o menos en 1995 por varios motivos, entre ellos podríamos encontrar la falta de asistencia de niños y niñas diabéticos, por lo que estamos realizando contacto con los Hospitales de Tarragona (Juan XXIII y Santa Tecla) además de los CAPs de la ciudad, para poder volver a influir con los chicos y chicas de toda la provincia, ya que muchos de nosotros aprendimos a convivir con la enfermedad gracias a estas actividades que el ADCT, antigua ADE, organizaba para todos nosotros.