::Inici >Reglament català

Reglament català

 1. Per participar a la TROBADA DE MOTOS ANTIGUES DE VILA-SECA, cal portar motocicletes fabricades fins l’any 1980
 2. Les motos inscrites tenen que presentar un mínim d’estat de conservació.
 3. No s’establirà control de pas ni d’horari.
 4. No pot participar com a pilot cap persona menor de 16 anys.  És obligatori l’ús del casc.
 5. Assistència de grua i cotxe escombra.
 6. Queda prohibida tota mena de competició entre els participants durant la prova. 
 7. Tots els participants pel sol fet de la seva inscripció queden obligats a seguir les indicacions de l’organització així com de respectar el vigent Codi de circulació. 
 8.  L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als accidents que es puguin produir durant la trobada.
 9. El vehicles tenen que tenir vigent l’assegurança obligatòria.
 10. Tots els participants amb la seva inscripció declaren la coneixença d’aquest reglament particular així com la renúncia a recórrer en contra dels organitzadors. 
 11. Tots els pilots han d’estar en possessió del carnet de conduir dels tipus A1 o A2, segons la cilindrada de la seva motocicleta. 
 12. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels aspectes del programa.