::Inici >Junta de la Associació

Junta de la Associació

President :    ...................................................    Josep Batet Guasch

Vice-presidenta 1a ....................................    M. Angels Tomas Alonso

Vice-presiden 2on :  .......................................  Josep Vallés Español

Secretària :  .....................................................   Rosa Batet Fortuny

Tresorera :   .....................................................   Rosa Fortuny Aiguade

Vocals : ............................................................    Vanesa Pinto Pardo

                                                                               Immaculada Perez Perez

                                                                               Montserrat Garcia Lopez

                                                                                M. del Pilar Perez Cal

.