Presentació
ZEN és un camí cap a la salut integral mitjançant la meditació i l'autoreflexió. ---------------------------------- ZEN es un camino hacia la salud integral a través de la meditación y la autoreflexión.

Salut Integral

Salut Integral és prendre consciència de les pròpies emocions per mantenir l’equilibri interior, entre cos, ment, ànima i entorn.
Salut integral es tomar conciencia de las propias emociones para mantener el equilibrio interior, entre cuerpo, mente, espíritu i entorno.