::Home >CERVERA _ TRASLLAT AL CEMENTIRI 1940 nov. dia 10

CERVERA _ TRASLLAT AL CEMENTIRI 1940 nov. dia 10

 El P. Jordi ALsina Casanys, el P. manuel Casanoves Casals, i el Germa Alfonso Plaja cmff hi eren presents.
I recoden amb data 20 d'abril de 1994 el següent:
"A) Recordem  com treiem dels nínxols els claretians difunts de la Universitat. Alguns encara eren recognoscibles v gr el Sr. Jounou.
B) Recordem com en els nínxol buidats s'hi dipositaven interinament les restes dels màrtirs abans de fer el trasllat solemne ja ja amb els fèretres corresponents.
C) Recordem com els Srs. missers i Franch (P. Misser i P franch després) ens ensenyaven als Postulants les relíquies a mesura que arribaven.

D) EL P. CASANOVES recorda:
1) Com dies abans del trasllat ajudaven a guarnir els fèretres amb les lletres corresponents i els galons i altres exornaments funeraris.
2) Els Postulants van fer de veus blanques en l'Alsolta solemne.
3)Que es deia que a Cervera hi havia anat més gent forastera que habitants no tenia. El poble de les Oleges, per exemple, va quedar buit del tot.
4) Que es varen fer fotogradies.
5) Que es va filmar una película pel famós retratatista de Cervera, Sr. Gòmez-: Aquest senyor va intervenir en la filmació de Llorenç d'Aràbia i va anar a l'Aràbia amb l'equip.
6)Que la filmació dels trasllat la varen projectar als Postulants i precisament un se la va carregar perquè a la filmació es veia com girava el cap per mirar un gos que passava. 7) Una de les fotogradies del trasllat pot donar peu a confusió, perque sembla un afusellament de capellans revestits. I és que al peu de la foto es veuen els extrems d'uns fusells que semblen apuntar als capellans del tern que presidia, amb ornaments, el seuici fúnebre. De fet es tractava dels cadets de Falange que desfilaven al davant.

 
  E) Es varen fer recordatoris