SERVEIS

GESTIONS BANCARIES i de documents.
ENTREGA i RECEPCIÓ  DE DOCUMENTACIÓ en Administracions i

Organismes  Oficials:
 
Altes, Baixes i Modificacions  a  la Jefatura Provincial Tràfic.
Registres: Mercantil, Civil i de la Propietat.

Càmara Urbana.

Ajuntaments: Presentaciò i recollida documentació.
Hisenda:  Presentació de  documentació i liquidacions ( IRPF, IVA )  Recursos,  Incidencias, modificacions ( altes , baixes )

Notaries.

Seguretat Social.

SOC.

Correduries de Comerç.

 
RECOLLIDA I ENTREGA  DIÀRIA de

CORRESPONDÉNCIA, CERTIFICATS,  PAQUETERIA.
ENSOBRAT DE CORRESPONDÈNCIA.
SERVEI DE COPISTERIA
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ A altres  EMPRESES
GESTIONS EN ALTRES LOCALITATS

telegrums