LLUÍS FIGUEROLA I SEGARRA

Lluís Figuerola i Segarra 1945-2021 professor de Tecnologia de l'Institut Comte de Rius i director els anys 1981-1983. Q.D.E.P. Tarragona, 09/11/2021