::Inici >Pensaments A

Pensaments A

ANAS I CAIFAS

Els fills d'Anas eren
                                      Teòfil
                                       Eleazar (d'aqui ve el nomde Llatzer)
                                       Jonatan cfr Actas 4,6    Jonatas Code Beza
                                       Matias
                                       Anas fill
                                       NN casada amb JOSEP CAIFAS

CAifas gendre d'Anas va condemnar Jesus.

La parabla de Llatzer es l'unica que menciona pel seu nom un personatge real. Llatzer.
Ni que un mort ressuscités, no li  farien cas, no el creurien.
                                   Quan un viu tancat en si mateix no escolta ningu.
                                       
SAGRADO Y PROFANO

 Nous avons parfois tendance dans l’Eglise à séparer l’Eglise et le monde, le

sacré et le profane. C’est oublier que Jésus ne fait pas une telle distinction, ou
plutôt, la distinction est autre, elle passe par la frontière de notre cœur. « Qui
n’est pas contre nous est pour nous », dit-il aux disciples qui s’étonnent qu’il y
ait des miracles chez les autres (Mc 9, 40)

Internet

 ¿Cuántas páginas web son auténticos testimonios de Jesucristo? ¿Cuántas no están exentas de verdades absolutas, de autocomplacencias, de dogmatismos, de zigzagueos, de medias verdades, de cegueras, de falta de amor, de esperanza e incluso de fe? (Cf http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20091112/1266115_eeb9_ceem2009.pdf

 Còdex Beza, el manuscrit que conté la versió més antiga i completa dels quatre Evangelis i dels Fets dels Apòstols, amb notables diferències respecte al text bíblic convencional.

BEATO?