Presentació
Pàgina dels temes d'interès de Refel Miquel Morgades

Introducció

La història

La història la trobem definida com el camp de coneixement que narra el passat de les societats humanes d'acord amb els testimonis materials, orals, escrits i visuals.
En un sentit més general, el terme Història també es pot utilitzar per designar la informació sobre el passat.
La història, com a disciplina intel·lectual, no forma part de les ciències exactes sinó de les ciències socials i humanes així com de les ciències literàries.Visitant
On sóc

C/ Major, núm. 45 B