::Inici >Recerca de feina per internet

Recerca de feina per internet

Recerca de feina per internet

Cada cop són més els intermediaris entre l'oferta i la demanda que opten per utilitzar la via d'internet per se un sistema ràpid i molt pràctic. Per tant les consultories, la premsa, les empreses... tenen la seva pròpia web on les persones demandants de feina poden accedir-hi i també tenen la possibilitat de rebre molta informació a través d'aquesta via.

Recerca de feina

On podem anar a buscar feina?

 • Oficina de treball de la Generalitat (OTG)
 • Servei Públic d'Ocupació (SOC)
 • Itinerari Personalitzat d'Inserció (IPI)
 • Premsa
 • Empreses de selecció de personal o consultories
 • Empreses de Treball Temporal (ETT)
 • Xarxes socials
 • Internet
 • Teletext
 • Altres con la televisió, la radio, col·legis professionals, organismes públics, etc.
 • Autoocupació: creació d'una empresa per conte propi.