::Inici >Novena S A M Claret

Novena S A M Claret

 Novena a Sant Antoni Maria Claret

Pel senyal, etc.
Senyor meu Jesucrist, etc.

ORACIÓ PREPARATÒRIA PER A TOTS ELS DIES
Senyor Déu nostre, que en els designis de la vostra bondat adorable vau predestinar a Sant Antoni María Claret per al ministeri apostòlic de la salvació de les ànimes i el vau prevenir amb especials dons de gràcia, a fi que fos model de santedat en els diferents estats de la vida cristiana. Jo us lloo i dono gràcies pels tresors de virtut que vau dipositar en la seva ànima, sobretot aquell esperit de caritat amb què acollia a quants recorrien a ell en les seves necessitats espirituals i temporals. Concediu-me la gràcia de saber seguir els seus exemples i imitar les seves virtuts, i especialment la que vinc a demanar-vos en aquesta Novena mitjançant la seva poderosa intercessió davant Vós. Us la demano també pel Cor Immaculat de María, de les glòries del qual i misericòrdia el vau fer apòstol predilecte. Amén.
Resar a continuació l'oració del dia que correspongui:

DIES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Acabar cada dia amb aquestes invocacions i l'oració final.
INVOCACIONS PER A TOTS ELS DIES
1. Gloriós Sant Antoni Maria, Confessor i Pontífex de l'Església: aconseguiu-nos el vostre amor a l'Església santa i una fidelitat perfecta a tots els seus ensenyaments i preceptes. Parenostre, Avemaria i Gloria.
2. Gloriós Sant Antoni Maria, Apòstol de la Santíssima Verge: aconseguiu-nos la vostra devoció al seu Immaculat Cor, i mitjançant ella la salvació de les nostres ànimes. Parenostre, etc.
3. Gloriós Sant Antoni Maria, il·lustre Fundador de Congregacions religioses: aconseguiu-nos un ardent amor a Jesús, per seguir els seus passos fins al cim de la perfecció cristiana. Parenostre, etc.

ORACIÓ FINAL PER A TOTS ELS DIES
V. Pregueu per nosaltres, Sant Antoni María.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.
Senyor Déu, que vau adornar amb virtuts apostòliques al vostre Confessor i Pontífex Antoni Maria, i pel seu mitjà vau reunir a l'Església noves famílies de clergues i de verges: us supliquem ens concediu que, instruïts amb els seus saludables ensenyaments i confortats amb els seus exemples, puguem feliçment arribar a Vós. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.


DIA PRIMER
Innocència angelical
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.

MEDITACIÓ
Considera els admirables exemples de virtut que de molt jovenet dóna Sant Antonio María Claret. Neix a Sallent d'uns pares cristians, modests teixidors, que es distingien més per les seves virtuts cristianes que per la seva fortuna. D'ells aprèn el sant temor de Déu, la pietat i un esperit de fe viva que li fa pensar amb freqüència en l'eternitat i en la desgràcia dels condemnats. Es va distingir per la seva modèstia, per la seva obediència i sobretot per la seva innocència, que ell conreava amb una tendra devoció a la Santíssima Verge i a la divina Eucaristia. Enmig dels seus jocs infantils sentia interiorment una veu que el cridava; i obedient a ella, acudia al temple als peus de la imatge de Maria o del sagrari. Així va santificar la seva infància i va conservar intacta la innocència baptismal.

INVOCACIÓ
Oh gloriós Antoni Maria, que, previngut amb benediccions de dolçor, vau consagrar al Senyor la vostra innocència, que després vau guardar sense taca per tota la vida! Infoneu-nos amor fervent a la gràcia de Déu, perquè la guardem gelosament com el més gran dels tresors, i la recobrem immediatament si alguna vegada tinguéssim la desgràcia de perdre-la.

Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.
__________
DIA SEGON
Vida de treball
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.

MEDITACIÓ
Sant Antoni Maria va ser en tota la seva vida model perfectíssim del treball cristianament acceptat i complert. Ja de nen, els seus pares el van posar al teler, per ajudar a les necessitats de la casa. Antoni es va lliurar a les labors tèxtils amb tota obstinació, mostrant en elles extraordinàries habilitats i acompanyant el treball amb la pràctica de la pietat i el rés del sant Rosari. Jove, va anar als grans centres fabrils de Barcelona, on amb la seva constant laboriositat va guanyar la confiança de tots i els primers llocs en l'art. Seminarista, alternava l'oració i l'estudi. Sacerdot, va ser infatigable missioner, recorrent a peu els pobles, predicant innombrables sermons, donant llargues hores al confessionari, robant al somni la major part de la nit, que dedicava a l'oració, a l'estudi, a la composició d'innombrables llibres i opuscles. Només pel seu treball extraordinari i assidu poden explicar-se les portentoses obres i empreses que va realitzar en la seva vida. Per a ell, el treball, acompanyat sempre de l'oració, va ser aliment de la seva vida espiritual, mitjà d’apostolat, contribució a l'obra redemptora de Crist. Així ha de ser-ho per al cristià.

INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antoni Maria, que jove artesà, vau saber fugir dels perills del món, i en la pràctica de la pietat i en l'aplicació al treball quotidià vau trobar el mitjà de santificar l'ànima i conservar pur i fort el cos! Ensenya'ns a comprendre la virtut santificadora del treball cristianament complert, i aconseguiu-nos la gràcia que a imitació vostra sapiguem santificar la nostra vida en la pràctica de les obligacions del nostre estat. Amén.
Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.
__________

DIA TERCER
Fidelitat a la vocació
MEDITACIÓ
Era Antoni encara molt nen quan va sentir vius desitjos de ser sacerdot i va emprendre l'estudi per preparar-se a ser-ho. Per obeir al seu pare ho va suspendre per alguns anys, fins que, experimentant més fort la divina crida, va començar en el seminari de Vic la carrera eclesiàstica. Quina fidelitat la seva a la vocació divina, a superar tota classe de dificultats, tant quan seminarista, com quan sacerdot! Quina docilitat la seva a les inspiracions de la gràcia, al consell dels seus directors, a la voluntat del seu Superior eclesiàstic! Per correspondre a ella, va a Roma, torna a la Península, emprèn les missions, va als pobles que se li assenyalen, accepta l’arquebisbat i després el càrrec de confessor real. El seu esperit estava sempre prest a escoltar la veu de Déu en qualsevol de les seves manifestacions; la seva voluntat, resolta a seguir la divina voluntat fins a l'heroisme i la mort. Així va realitzar els designis de Déu, designis providencials per a Espanya i per a l'Església. Així va ser un home segons el cor de Déu.
INVOCACIÓ
0h gloriós Sant Antoni Maria, que tan aviat com vau sentir la vocació de Déu a un ministeri més alt i heroic, vau renunciar al futur afalagador que el món us oferia, abraçant l'estat eclesiàstic! Aconseguiu-nos la gràcia de ser sempre dòcils a les celestials inspiracions, perquè, àdhuc a costa de dolorosos sacrificis, sapiguem seguir la divina crida i servir al Senyor en el lloc en què ell vol que el glorifiquem. Amén.
Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.
__________
DIA QUART
Vida de zel
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.
MEDITACIÓ
Sant Antonio Maria Claret és conegut com l'apòstol del segle XIX. I això va ser tota la seva vida: de zel i apostolat. Des de nen li va infondre el Senyor un ardent desig de salvar les ànimes, i aquest zel va anar creixent tota la seva vida. Es va fer missioner apostòlic i es va lliurar totalment a l'obra de les missions, recorrent tota Catalunya, Canàries, l'arxidiòcesi de Cuba i després la major part d'Espanya, anunciant apostòlicament la paraula de Déu en missions, exercicis i tota classe de predicació: a tota classe de persones, en tots els llocs, a les ciutats més populoses com en les més petits llogarets. Va acompanyar aquest apostolat de la paraula amb el de la premsa, publicant innombrables llibres i opuscles, difonent tota classe de bones lectures, fundant associacions per a la propaganda religiosa. I ho va completar amb el apostolat del bon exemple, en la paraula, en tot el seu comportament, en tota la seva vida santíssima, que recordava Déu i que només buscava les ànimes per portar-les a Déu.
INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antonio Maria, que ungit sacerdot del Senyor, no vau pensar en una altra cosa, ni vau ambicionar sinó evangelitzar els pobres i humils i retornar a Déu als pecadors penedits, renovant en la vostra vida i persona les meravelles i fets dels Apòstols! Aconseguiu-nos que, encesos en el zel de les ànimes, ens esforcem a portar a Déu els nostres germans extraviats, amb la paraula, amb l'exemple i amb l'oració, com veritables testimonis i apòstols de Crist. Amén.

Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final..
__________

DIA CINQUÈ
Vida d'oració
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.
MEDITACIÓ
El zel apostòlic de Sant Antonio Maria era fruit del seu amor a Déu i s'alimentava en la seva vida interior, en la seva vida d'oració. Va conrear sempre l'oració, la mental com la vocal, dedicant-se a una i a l’altra tots els dies. Resava diàriament les tres parts del Rosari, el Viacrucis, el sant Trisagi i moltes altres devocions. Visitava diàriament el Santíssim Sagrament. Pels camins resava diferents devocions, i en arribar als pobles invocava els Sants i Àngels tutelars dels mateixos. Dedicava algunes hores diàries a l'oració mental, robant-les al somni de la nit, dient que es creuria perdut el dia que hagués abandonat l'oració. Fomentava aquest esperit amb el recolliment i la presència de Déu; i per a això s'havia fabricat un oratori espiritual en el seu cor, on dia i nit adorava Déu, suplicant-li contínuament per ell i pels altres. Per això el Senyor el va afavorir amb gràcies extraordinàries i amb comunicacions sobrenaturals i va donar fruit copiosíssim a tots els seus treballs i empreses.
INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antonio Maria, que en el tracte continu amb Déu per l'oració vau transformar tota la vostra vida fins a no viure sinó en Crist i per Crist, en els pensaments, en els afectes i en les obres! Aconseguiu-nos l'esperit d'oració, feu-nos conèixer la seva excel·lència i necessitat, ensenyeu-nos la pràctica de la pietat cristiana, perquè mitjançant l'oració aprenguem a viure cristianament, a santificar les nostres obres i amb el compliment dels nostres deures aconseguir la vida eterna. Amén.

Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.
__________

DIA SISÈ
Vida de penitència

MEDITACIÓ
No és possible la vida cristiana sense l'esperit de penitència, ni menys la santedat sense la pràctica de la mortificació. Quin exemple ens dóna d'això Sant Antoni Maria Claret! La va començar ja de jove, i el va acompanyar tota la vida. Tres dies a la setmana es posava el cilici; altres tres es disciplinava; dejunava els divendres i dissabtes. D'estudiant, s'aixecava moltes vegades del llit, exclamant: «Senyor! Vós en un pessebre, i jo en un llit? Jesús meu! Vós en la creu, i jo en un tou jaç?» I es lliurava així a la penitència. En la seva vida de missioner, menjava frugalísimament; no provava la carn ni el vi; dormia molt poc, i les més de les vegades, recolzat en una cadira; feia sempre els viatges a peu, privant-se de tot refrigeri. Més extraordinàries van ser les seves penitències quan arquebisbe i quan confessor real, per les especials circumstàncies en què es mantenia fidel al seu pla d'austeritat i de privacions. I a aquestes mortificacions voluntàriament preses, com no sumar les que li venien dels mateixos ministeris, dels elements, de la persecució dels dolents? Bé va poder exclamar, per fi de la seva vida, que portava en la seva carn els estigmes de Jesucrist.
INVOCACIÓ
0h gloriós Sant Antoni Maria Claret, que per l'exercici constant de la penitència i per la paciència admirable a sofrir tota classe de persecucions vau portar impresa en el vostre cos la mortificació de Crist, vivint crucificat al món i a la carn! Aconseguiu-nos l'esperit de penitència amb què sapiguem dominar les passions, fugir dels falsos afalacs del món i seguir a Jesús pel camí de la creu, fins a merèixer els premis de la glòria. Amén.

Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.

DIA SETÈ
Esperit d'humilitat
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.

MEDITACIÓ
Ensenyen els Sants que la humilitat és el fonament de la perfecció, la primera virtut del cristià. Sobre aquest fonament va tractar Sant Antoni Maria Claret d'aixecar el temple de la seva santedat. Per això es va lliurar tan completament al seu exercici. Amb la meditació de les divines excel·lències, amb l'examen diari sobre aquesta virtut; sobretot, amb l'exercici constant d'actes d'humilitat. Per més de vint anys va portar l'examen particular sobre l'exercici d'aquesta virtut. Fer actes públics d'humilitat, com besar els peus dels altres, servir-los en la taula, fer els oficis més abjectes, va ser pràctica freqüent de tota la seva vida, tot i que arquebisbe i confessor real. Sobretot, la seva humilitat va brillar heroica en el silenci i pau amb què va sofrir les més horribles calúmnies en la seva fama i en la seva vida, sense sortir mai en pròpia defensa ni permetre que uns altres ho fessin. Ni les aclamacions no l’enaltien, ni la persecució l’abatia; amb igual modèstia i senzillesa en les dignitats que en la foscor dels seus ministeris apostòlics; pla amb els pobres i menesterosos, fort i desinteressat amb els grans. Buscava sempre a Déu; volia imitar a Jesús, mans i humil de cor.
INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antoni Maria Claret, que, per seguir més perfectament a Jesús, et vas abraçar amb les humiliacions i els menyspreus, no buscant més que la glòria de Déu en tot! Aconseguiu-nos la humilitat de cor, amb la qual sapiguem combatre la supèrbia de la vida, sotmetre'ns en tot a la divina voluntat i glorificar a Déu en aquesta vida per posseir-ho feliçment en l'eterna. Amén.
Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.

DIA VUITÈ
Vida mariana.
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.
MEDITACIÓ
Sant Antoni Maria Claret va tenir una veritable pietat filial envers la Santíssima Verge; la va estimar i va honrar sempre com a Mare ternísima. De nen, es complaïa a visitar les seves imatges; de teixidor, li resava tots els dies les tres parts del Rosari; d'estudiant, es va allistar en les seves associacions, per venerar-la més fidelment; sacerdot, es va consagrar com a esclau seu d'amor; missioner, va predicar incansable les seves glòries i va propagar les pràctiques de devoció i les seves associacions, especialment el sant Rosari i la devoció al seu Immaculat Cor, que la seva arxiconfraria va establir en totes les parròquies de l'arxidiòcesi de Santiago. Amb quina tendresa filial estimava al Cor Immaculat de María! I quan maternalment va pagar la Santíssima Verge aquesta pietat del seu fill! Quantes vegades el va alliberar de la mort, li va va donar victòria en les temptacions i perills, va fer fructuosíssims tots els seus ministeris!
INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antoni Maria Claret, que ja des dels tendres anys vas escollir a la Santíssima Verge per mare i mestra de la vostra vida espiritual, aconseguint així arribar a les més alts cims de la santedat! Aconseguiu-nos envers ella veritable pietat de fills; que coneguem les seves grandeses i excel·lències, que sentim l'atractiu del seu Cor maternal, per millor conèixer, estimar i servir al seu Santíssim Fill, el nostre Senyor Jesucrist. Amén.
Demani's ara les gràcies que desitgin obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.
______________
DIA NOVÈ
Vida eucarística
Començar amb l'oració preparatòria de tots els dies.

MEDITACIÓ
El sagrari va ser la llar on es va formar la vida espiritual de Sant Antoni Maria Claret i on contínuament s'encenien el seu amor a Déu i el seu zel per les ànimes. Per a això visitava frecuentíssimament Jesús Sagramentat, passava llarg temps meditant el seu amor, celebrava fervorosament la santa Missa i de mil maneres practicava la seva devoció envers l'Eucaristia. Com desitjava unir-se amb Jesús! «Jo m'abraço espiritualment amb Jesús -deia-, i en aquesta abraçada passaria tota l'eternitat». I afegia: «Oh Jesús! Quan en la santa Missa pronuncio les paraules de la consagració, la substància del pa i del vi desapareixen... Pronuncieu sobre mi les paraules de la consagració: consagreu-me, Jesús meu, perquè jo desaparegui, i sota les meves aparences visqueu únicament Vós». Com va correspondre el Senyor a aquest amor del seu servent, unint-lo a si, concedint-li el favor de conservar-se miraculosament en el seu interior les espècies sacramentals d'una comunió a una altra, convertit d'aquesta manera com en un sagrari vivent!

INVOCACIÓ
Oh gloriós Sant Antoni Maria Claret, amantíssim de Jesús Hòstia, sagrari vivent de l'Eucaristia! Aconseguiu-nos aquella vostra ardentíssima devoció a aquest sant misteri; que el venerem amb fe, que el rebem amb amor, que sigui sempre el nostre aliment espiritual aquí a la terra, perquè puguem veure’l, adorar-lo i gaudir-lo en el cel. Amén.

Demanem ara les gràcies que desitgem obtenir-se mitjançant la Novena. Concloure amb l'oració final.