::Inici >Programa

Programa

Dimecres, 15 d’abril de 2009

 

10.30 h. Projecció de l’audiovisual.

La vida cotidiana de los moriscos.

Serie Expulsados: La tragedia de los moriscos.

 

11 h. Obertura.

Del Abencerraje de la novela morisca al Abencerraje romantico: la construcción del orientalismo, a càrrec del Dr. José Maria Perceval.

 

12 h. Pausa.

 

12.15 h. Conferència introductòria.

De la imatge medieval de Mahoma a les caricatures de Mahoma: una llarga història de mirades accidentals sobre el profeta, a càrrec del Dr. Luis F. Bernabé Pons.

  

13.15 h. Ponència : Els viatgers, els comerciants i els novel·listes com a creadors de l’imaginari oriental.

L'imaginari, una interminable obra col·lectiva, a càrrec del Dr. Eloy Martín Corrales.

  

14.15 h. Dinar.

 

16.15 h. Ponència:  Orient i el món àrab a la pintura del segle XIX i precedents.

El món magrebí a la pintura orientalista del segle XIX, a càrrec del Dr. Jordi Carbonell.

 

17.15 h. Pausa.

 

17.30. Conferència especial.

Del segle XIX a l'era Internet. La historieta gràfica en 40.000 imatges, a càrrec de Manuel Barrero.

 

 

 

Dijous, 16 d’abril de 2009

 

10.30 h. Comunicacions.

La imatge de l’enemic rifeny a la premsa antibel·licista a la Guerra del Marroc (1921-1923). El cas de l’Estevet de Carrasco i Formiguera, a càrrec del Dr. Josep Maria Figueres.

Blandamente se deben tratar a los moros. De la conversión: mil y una figuras de un mismo discurso, a càrrec de Fadowa El Heziti.

La imatge de la dona àrab en la premsa generalista, a càrrec de la Dra. Núria Simelio.

Sobre la destrucción de la imagen: una aproximación a la iconoclástica morisca en València, a càrrec de Borja Franco.

Caricaturas y cómics sobre Mahoma y el Islam, a càrrec de Manuel Barrero.

11.45  h.  Ponència: Representació dels àrabs a la cultura popular, i de masses.

La retroalimentació discursiva, lúdica e icònica en la representació de l'Altre, a càrrec del Dr. El Madkuri.

 

12.45 h. Pausa.

13.  Comunicacions.

Arquetips de feminitat i construcció de l’alteritat. La representació de les dones al discurs colonial espanyol sobre el Marroc, a càrrec de Gemma Torres.

De la serena nobleza al rídículo escatológico. Dos visiones de los musulmanes en la Guerra de Africa (1859-1860), a càrrec del Dr. Jordi Ibarz.

La islamofòbia com l’antisemitisme del segle XXI, a càrrec d’Abdennur Prado.

Una visió d’Orient en el còmic d’aventures: l’heroi emmascarat i exòtic versus l’àrab malvat i pervers, a càrrec de Carles Figuerola.

14.15 h. Dinar.

16.15  h. Ponència: Els tipus i els arquetips dels àrabs en 150 anys de premsa satírica.

El Moro Muza. L'imaginari del món àrab en 150 anys de premsa satírica a Espanya, a càrrec d’ Antonio Martín.

 

17.30 cloenda.