Presentació
Enginyeria Tècnica Industrial dedicada a: projectes per legalitzacions d'activitats, instal·lacions electriques, gas, calefacció, aparells a pressió, plaques solars; avaluacions mediambientals

Contacte

Per contactar podeu adreçar-vos a:

Mario Mariné Olivé

696045226

mmo@tinet.org