::Inici >Què fem?

Què fem?

 - Assessorament en dret urbanístic i local

 - Redacció i tramitació del planejament

 - Projectes de reparcel·lació

 - Expropiacions

 - Resolució d'expedients administratius davant la Generalitat i Ajuntaments

 - Assessorament a municipis

 - Tramitació de llicències d'obres