::Inici >Projecte

Projecte

“Mirades Paral·leles” és un projecte d'intercanvi cultural entre les escoles Jaume II del Perelló i La Escuela Luisa Herminia Montes de Oca de Caleta a La República Dominicana amb la finalitat de difondre i apropar a la comunitat educativa el món de les imatges. Amb els continguts del treball es posa en marxa un projecte de desenvolupament formatiu a través de tallers sobre el llenguatge audiovisual on els alumnes estan aprenent a utilitzar la fotografia i el vídeo amb intencionalitat comunicativa. D’aquesta manera han començat a familiaritzar-se i apoderar-se d’uns mitjans i d’un llenguatge que fins ara n'eren receptors. Ara partir començaran a utilitzar el llenguatge audiovisual ells mateixos per descriure, fer visible i construir la seva pròpia realitat a partir d'una finestra virtual que servirà com eina d'intercanvi comunicatiu. Per aconseguir aquesta finalitat i fer més sostenible el projecte s'ha creat un marc real d’intercanvi cultural i interescolar entre els alumnes d'El Perelló i de Caleta. Amb l'ajuda dels seus professors, seran els mateixos alumnes els encarregats de donar-li sentit a la finestra virtual.

Amb les accions de difusió i sensibilització, el projecte inclou un seguiment documental del seu desenvolupament a través de vídeo i fotografia, món d’imatges que reforça el món de la paraula. El material resultant serà exposat a les escoles i a internet amb l'objectiu d'apropar a tota la comunitat educativa el projecte d'intercanvi i que serivrà per a que els alumnes que participen puguin intercanviar-se els continguts audiovisuals que ells mateixos elaborin.