Escales de marge

escales 1Les escales de marge són un enginy més de l’home rural o pagès, pensades per poder accedir-hi d’una feixa a una altra estalviant-se haver de fer un fort tomb. Per regla general sembla ser que eren construïdes en el mateix moment que el marge, hevent-hi doncs ja una planificació de com havia de quedar la zona.


La disposició dels escalons de les escales pot ser molt variada, des d’estar encastats dins del mateix marge a ser pedres que sobresurten col•locades en forma d’escala, probablement aquest darrer sistema és el més emprat.


La major part d’escales que trobem són per pujar un sol marge si bé en alguns casos, aquestes escales van encadenades i es poden pujar varies feixes o bancals gràcies a les escales de marge.