::Inici >Administració de Medicaments

Administració de Medicaments

Segons la legislació vigent, per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe el metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha de portar un escrit a l’agenda on es demani i autoritzi al personal de l’escola que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.