Presentació
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Regidors

Carles Pellicer i Punyed

Carles Pellicer i Punyed - Fes clic aquí per veure la imatge en la seva mida originalPresentació

El Grup Municipal de Convergència i Unió inaugura aquest nou portal de ciomunicació per a que tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat puguin indicar els seus suggeriments, opinions i propostes.

Els propers quatre anys seran decisius per a la definició d’allò que Reus ha de ser durant el present s. XXI. Tenim davant nostre paper davant d’aquests desafiaments, tots –Ajuntament, entitats, ciutadans, empreses…- tenim unes determinades responsabilitats. Concretament, pel que fa a l'Ajuntagrans reptes (composats tant d’oportunitats com de problemes pendents de resoldre), i per tal de fer un bon ment, per a què Reus progressi la ciutat necessita un Govern fort i una oposició també forta.

L’obligació i el compromís de Convergència i Unió és ser aquesta oposició: una oposició que posa en evidència allò que no funciona, que denuncia les irregularitats –quan hi siguin-, i que proposa –des del nostre model de ciutat- alternatives i planteja nous objectius i accions, prestant una atenció especial als temes que durant la campanya electoral hem marcat com a prioritaris: la seguretat ciutadana, la convivència i el civisme.