1988

El 5 de maig, el Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya accepta la nostra inscripció amb el núm. 5398. La quota anual de soci queda fixada en 1.000 pesssetes.

DATA

 ACTIVITATS 1988

17-18/12  8è pessebre al Montagut