Presentació
516514631416 zxczxczx

Llibres

En aquesta web parlarem dels llibres més moderns com també dels mes clàssics. Va adreçada pels més joves com també pels més adults.

L'infern de Marta

Avui farem la critíca d'aquest llibre de Pascual Alapont.

Bé doncs la critíca d'aquest llibre és positiva es un llibre que parla de la violencia de genere i que ens pot ajudar a que la societat és desenvolupi positivament parla d'una noia adolescent que es maltractada per la seva parella es un llibre per a totes les edats a partir de 15 anys per que es una edad en que ens podem començar a pendre aquest tipus de temes en serietat.