::Inici >El joc Heurístic es:

El joc Heurístic es:

El Joc Heurístic consisteix en desenvolupar la motricitat grossa i motricitat fina manipulant diversos tipus d'objectes : Pinçes d'estendre roba, anelles de cortines, rul.los, pots de cola cao buits, taps de suro, rollos de papar cuina i wc buits, etc...

     

Joc Heurístic

 

Activitat 6