::Inici >L'ESCOLA

L'ESCOLA


TRETS D'IDENTITAT

 

Una identitat pròpia

El Col·legi Sant Rafael, és un col·legi que té més de 150 anys d’història. Des de sempre ens hem distingit per una clara voluntat de promoure el desenvolupament personal i acadèmic dels nostres alumnes. Una comunitat educativa que defineix l’escola amb uns valors cristians, oberts als nous canvis, participativa, personalitzadora i innovadora.

Uns  principis educatius clars

La nostra raó de ser és la formació integral dels nostres alumnes i el treball per tots aquells alumnes amb necessitats educatives especials.

Per això la nostra tasca educativa que portem a terme no es limita exclusivament a una transmissió de coneixements, sinó que, a més d’oferir una formació acadèmica, s’orienta cap a la promoció dels valors humans i cristians: el comprimís, la solidaritat, el respecte…, sempre tenint en compte cada alumne i les seves necessitats.

Un estil diferent

Fer l’escola, una escola de tots, és un dels lemes de la nostra comunitat educativa. Que les famílies com a principals responsables de l’educació dels nostres alumnes, recolzin la tasca educativa que l’escola els ofereix,. La relació alumne-escola-família és l’element bàsic de tot el nostre estil educatiu.

En el procès d’aprenentatge dels nostres alumnes els ajudem a entendre el perquè aprenen i com aprenen. Els ajudarem a descubrir i desenvolupar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i afectes. Eduquem la seva dimensió social.

Educar en la diversitat és el nostre principal objectiu. Tenim una aula de suport a l’educació especial (USEE) concedida pel departament d’educació per tal d’ajudar i treballar amb tots aquells alumnes que ho necessitin.

Una educació innovadora i de qualitat

Atents als canvis que es realitzen en la nostra societat, i concretament dins la nostra pròpia realitat social, potenciem l’opció lliure i compromesa d’actuar a favor de la Innovació.

El treball amb grups flexibles d’expressió i comprensió escrita. Potenciar el treball en el càlcul i la resolució de problemes. Potenciar l’escola multilingüe i el treball amb noves tecnologies…

Al servei de cada alumne i de cada família

Disposem d’un departament d’orientació pedagògica que ens ajuda al seguiment  de tots els alumnes, orientant-los tant a ells com a les famílies. Oferiem xerrades per a pares, per tal de formar-los i ajudar-los a les necessitats actuals de la nostra societat.

Amb l’objectiu de complementar la formació dels alumnes, l’escola i l’Associació de pares i mares d’alumnes, ofereix també, fora de l’horari escolar, activitats extraescolars programades per diferents nivells: esportives, d’anglès ...

Una escola integrada al nostre poble i a la nostra cultura

Les nostres portes són obertes a tots els organismes i entitats culturals i socials.

L’escola celebra i participa en diverses activitats: la castanyada, la fira del poble, el concert de Santa Cecília, el pessebre vivent, el dia escolar de la pau i la no violencia, el carnestoltes, la setmana cultural, la seguretat vital,  Sant Jordi, les jornades esportives, la festa de fi de curs…