Creus que és una bona alternativa a l'energia utilitzada actualment?

Enquesta: