::Inici >Batxillerat

Batxillerat

Matèries i llibres per al batxillerat

Matèries i llibres:
1r  curs:
-Filosofia I.  Llibre: Filosofia I i Ed. Edebé. Barcelona, 2015. ÉS OBLIGATORI.
-Psicologia i Sociologia. Llibre: Psicologia i Sociologia. Ed. Castellnou. Barcelona,  2011. ÉS
  OBLIGATORI
escola d'Atenes

2n curs:
Història de la filosofia:
-Llibre: Història de la filosofia. Ed. Edebé. Barcelona, 2009. ES OBLIGATORI
-Llibre de textos: Atena. Lectures de filosofia. La Magrana. Barcelona, 2014. ÉS RECOMANABLE