::Inici >- Història

- Història

La Confraria Sant Bernat Calbó fou proposta pel Sr. Salvadó Sedó, a la dècada dels 40, i no es pogué crear fins l'any 1954 a Barcelona, pel ressò que estava aconseguint entre els Reusencs afincats a la capital el ressorgiment que estava experimentant la Setmana Santa reusenca. Va començar a fer-se efectiva l'any 1955, any en que s'aproven els estatuts de la Confraria.

Així que en el pregó de Setmana Santa de l'any 1956, realitzat per Salvador Sedó Llagostera (Director de Radio Reus i creador de Pregons), i amb data 24 d'abril, a les 19:30 h, al Palau de Comilles de Barcelona, es va realitzar la Solemne Benedicció per l'Excel·lentíssim Dr. Narcís Jobany, Arquebisbe d'aquella diòcesis. Sent-ne els Padrins, en aquella data En Joan Miarnau i Ciurana i Na Lourdes Rull Yzaguirre. La Confraria va desapareixer l'any 1.971.


La Confraria es va traslladar a Reus sobre l’any 1978, però no es va refundar fins l'any 1.991. Des de llavors no es realitza cap reparació seria, excepte els manteniments mínims, i dins del desgast dels anys es va haver de realitzar tot el Pas nou, exceptuant-ne la Imatge, i així mateix es van reduir les dimensions  amb llargària i amplària, per a poder circular millor pels carrer de la nostra ciutat.

Aquesta renovació fou Beneïda el dia 24 de març de 2.002, a la seva Parròquia de Sant Bernat Calbó, pel Mossèn Ignasi Olive. En foren padrins En Antonio Borràs i Cros i Na Blanca Borràs Cabacés. Hi assistiren les Autoritats de Reus: Excel·lentíssim Alcalde En Lluís Miquel Pérez i Segura i la seva esposa. Com les Associacions de Veïns dels Barris Juroca, Bellisens, Montserrat i Fortuny.

La Imatge de la Pietat es va restaurar l’any 2.004, per En Josep Angles, i fou Beneïda la restauració per Mossèn Ignasi Olivé a la seva Parròquia Sant Bernat Calbó.

L’any 2.006 es va celebrar el Cinquantenari de la Confraria, amb la realització de diversos actes, tals com l’exposició de la Confraria, conferència a càrrec de En Antonio Olmos sobre la història de la Confraria, etc.

El dia 29 de març de 2.009, desprès de la celebració de l'Eucaristia, en memòria dels nostres Confrares Difunts, concelebrada per Monsenyor Víctor de la Peña, Bisbe a la diòcesi de Requena del Perú, i el Consiliari Mossèn Ignasi Olivé Costa, es Beneeix el nou Estendard de la Confraria, seguint la tendència renovadora que ha portat la Junta durant aquests darrers anys, i sense oblidar que l'antic Estendard era l'originari de la fundació de la Confraria a Barcelona (1954-1956). El nou Estendard, disseny de Josep Ma. Baiges Bañeras, servirà per unir encara més els vincles de la Confraria entre Barcelona i Reus, ja que conserva l’escut de Barcelona i s’hi incorpora el nou escut de la Confraria a Reus, així com els seus signes d’identitat.

Va fer entrega de l’Estendard als seus Padrins el Sr. Joan Marsal Sans (President de la Reial Congregació de la Puríssima Sang). I el Padrins van ser l'Excel·lentíssim Alcalde de Reus Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura i la Sra. Ester Ballart Marc, i els cordonistes el Sr. Josep Ma. Baiges Bañeras i la Sra. Vanessa Aguza Gutiérrez.La Confraria també col·labora al Via Crucis de la Parròquia, portant el Sant Crist, obra de Modest Gené, a espatlles pels carrer dels Barris Fortuny i Juroca, fins que l’any 2.004 es construeix un transportador amb rodes.


El nostre pas, que representa l'escena de La Pietat –la Mare de Déu amb el Crist mort als braços, al peu de la Creu–, va ser encomanada l’any 1953 i es va acabar l'any 1956 (obra de Martí Llauradó), any en que sortí per primer cop a la processó del Sant Enterrament de Reus.


L’Hàbit està format per vesta blanca. Estola, cucurulla, cinturó, guants i sabates negres (hàbit del Cister).