NOVETAT: Bases reguladores ajuts activitat econ˛mica

Bases reguladores concessió ajudes a emprenedors
Termini presentació sol·licituds 30 junio 2011

Bases ajudes emprenedors

Documents

Bases reguladores concessió ajudes agrobotigues
Termini presentació sol·licituds 30 abril 2011

Bases ajudes agrobotigues

Documents

Bases reguladores concessió ajudes indústria
Àmbit: 9 municipis MTdS provincia Tarragona
Termini presentació sol·licituds 31 julio 2011

Bases ajudes industria

DocumentsConveni Desenvolupament Rural Sostenible 2011-2015

Amic/ga: benvingut/da.
 
La Mancomunitat de la Taula del Sénia, després del bon resultat del Conveni de camins rurals, ha firmat amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) un nou Conveni de Desenvolupament Rural Sostenible 2011-2015, on es proposa actuar en estos Eixos principals:
·        EIX 1. Activitat econòmica i ocupació
·        EIX 2. Infrastructures i equipaments bàsics
·        EIX 3. Serveis i benestar social
·        EIX 4. Medi Ambient
Algunes d’estes línies les farà la pròpia Mancomunitat o en col·laboració amb els ajuntaments, com la de camins rurals i altres.
Però en canvi les del Eix 1 Activitat econòmica i ocupació es duran a terme amb la participació de la gent del territori.
Dintre d’uns dies ja s’aniran exposant altres Actuacions, però n’avancem una: els Convenis de treball pera Titulats universitaris, perquè és un tema molt important i perquè tenim la il·lusió i l’esperança de que ajude a molta gent jove d’aquí que ha hagut de marxar fora a estudiar i que, volent tornar, no troba la possibilitat de començar la seua vida laboral, professional o empresarial.
Finalment, per facilitar les coses i perquè volem aprofitar tot lo que ens ofereix el món digital (rapidesa, interactivitat, economia...), t’animem a fer-ho tot per esta via: Internet.
 
Mancomunitat de la Taula del Sénia
info@tauladelsenia.org