::Inici >Xarxa Local de la Infància i les Famílies

Xarxa Local de la Infància i les Famílies

Mas Pintat també és la seu la Xarxa Local d’infància i famílies que té com a missió dissenyar, promoure, dinamitzar i executar programes i serveis educatius adreçats a d’infància i a la família.

Amb totes aquestes accions volem aconseguir un ambient de participació amb les famílies de la ciutat i desenvolupar el programa transversal que impliqui les diferents regidories, institucions i entitats (com les AMPA), per crear un precedent d’informació i de formació, de manera que puguem donar suport a les famílies en les diferents etapes de creixement, des de la petita infància fins a l’adolescència.

Té com a línies d’actuació:

- donar suport a la famílies: amb una resposta específica i diferenciada a les diverses i canviants necessitats que té una família al llarg de vida de l’infant.

- Atendre les necessitats educatives dels infants: diversificant l’oferta amb la creació de diversos programes específics per a cada franja d’edat.

 - Contribuir a les iniciatives sobre polítiques per a la igualtat: conciliar el dret al treball i a la formació amb la necessitat d’exercir la funció d’educativa amb els infants. Aplicant criteris de flexibilitat en l’organització i funcionament dels serveis atenent les diferents tipologies familiars i llurs demandes.

Document marcComposició de la xarxa

La Xarxa està formada per professionals de diversos àmbits: sanitat, cultura, serveis socials, relacions cíviques, esports, educació, acció social i ciutadania, urbanisme i via pública, gestió econòmica, pla educatiu d’entorn, gènere, immigració...Grups de treball