::Inici >Alt Camp, 17 excursions en BTT >Dades tècniques

Dades tècniques


Les dades ressenyades en aquesta pàgina han estat mesurades de manera que ofereixin la màxima precisió i aproximació a la realitat :

DISTÀNCIA :
En quilòmetres. La distància ha estat mesurada amb un comptaquilòmetres de roda i alhora un dispositiu GPS

DESNIVELL
Expressat en metres. El desnivell és l'acumulat en tots els trams de pujada en base a dades
GPS i a un altímetre baromètric previament calibrat.

CICLABILITAT :
Expressada en tant per cent. Tram ciclable , calculat en base el total de la distància de la ruta. Dada aproximada i orientativa, ja que dependrà de l'estat dels camins i del nivell tècnic de cada ciclista.

DIFICULTAT :
Expressada en termes subjectius; 1 Baixa, 2 mitjana, 3 alta. Dada orientativa directament relacionada tant amb el nivell tècnic com físic de cada ciclista.

PERFIL ALTIMÈTRIC :
Cada ruta esta ressenyada amb un gràfic on es representa el perfil del recorregut. Per generar aquest gràfic s'han utilitzat la distància i l'altimetria proporcionades per un dispositiu GPS.

IBP INDEX :
IBPindex és una puntuació que valora el grau de dificultat d'una ruta recorreguda en bicicleta de muntanya o de carretera.
S'obté analitzant les dades de latitud, longitud i altura en multitud de punts del recorregut. Aquests punts s'obtenen del track gravat amb un GPS, que els recull de manera automàtica amb una cadència d'entre 20 i 40 punts per km. en funció de les variacions del terreny, els canvis de direcció i el tipus de GPS. A partir d'aquests punts es calculen les distàncies recorregudes en els diferents trams de pujades i baixades (1%, 5%, 10% etc…) es computen el % que representen sobre el total, els metres totals pujats, baixats, les ràtios mitjanes de pujada i baixada, els quilòmetres totals i la distribució dels trams de pujada; també es té en compte els canvis de direcció vertical i horitzontal i l'altitud per on discorre el recorregut.
S'aplica una funció matemàtica no linial i s'obté una puntuació entre 0 l'infinit; aquesta puntuació és 100% objectiva, no es té en compte cap valor objectiu com podria ser la climatologia, l'estat de forma física o el ritme de la cursa.