Presentació
“Batecs de natura” té com a finalitat ajudar a conèixer la fauna, la flora i els espais naturals que tenim al nostre país.Un bon coneixement de la nostra terra és la millor eina per sensibilitzar a l’espectador en la preservació del medi.

Reportatge: L'ESTANHO DE VILAC