::Inici >L'ASSOCIACIÓ

L'ASSOCIACIÓ

ELS ORIGENS
 
L’Associació de Veïns Progressista de Torreforta va crear-se al març de 1993 per cobrir diferents necessitats detectades en un espai del barri i diferents persones amb ganes de treballar per i para el barri ens vam unir amb aquest objectiu.
 
 
LA JUNTA
 
Càrrecs                                          Persones que els ocupen
 
President                                                          Manuel Borrero García
Vice-President                                                Justo Penades Ruiz
Secretaria                                                        Josefa Montero Jimenez
Vice-Secretaria                                               José EspadasHurtado
Tresorera                                                         Mª Dolores Prad Bayona
 
 
Vocals
 
                                                                        Montse Benaiges Rofes
                                                                        José Mª Ramirez Parra
                                                                        Francisco Laboria                                                      
                                                                        José Espadas Hurtado
                                                                        Mercedes Guardia Gramaje
                                                                        Pedro Padilla García