::Inici >Què és el Servei Voluntari Europeu?

Què és el Servei Voluntari Europeu?

 

Un projecte SVE permet a un jove ser voluntari a un altre país per un temps determinat (normalment de 6 a 12 mesos). Les activitats del Servei Voluntari poden desenvolupar-se en diferents àmbits (medi ambient, art i cultura, infància, joventut, gent gran, patrimoni, esports o lleure entre d’altres).

Els voluntaris participen en projectes que compleixen els següents requisits generals: 

- Tenen lloc a un país diferent del país on viuen normalment els joves voluntaris
- Son activitats sense ànim de lucre
- la presència del voluntari suposa un valor afegit per a la comunitat local i per al projecte mateix
- No substitueixen un lloc de treball
- Son projectes de màxim 12 mesos

 

 La UE dona suport a la formació no-formal de joves que, mitjançant una experiència de voluntariat internacional, s’impliquen i desenvolupen tasques que responen a necessitats de la nostra societat en diferents àrees. 

D’aquesta manera s’aconsegueixen 3 objectius bàsics:

- Facilitar l’aprenentatge intercultural no-formal a traves de l’experiència, afavorint la integració social i la participació activa, millorant la possibilitat de trobar feina i donant-los la oportunitat de ser solidaris amb els altres.
- Afavorir el desenvolupament de les comunitats locals
- Afavorir l’establiment de xarxes de partenariat i l’intercanvi de mètodes de treball