Presentació
Calendari perpétu a finestreta per a rellotges polsera, adaptable als rellotges mecanica i als electro-analogics

Calendar

No se que posar ara, pereo vull veure com surt