::Inici >Què és la Cadena de Favors?

Què és la Cadena de Favors?

Cadena de Favors és un projecte solidari entre joves empresaris i emprenedors on una empresa o emprenedor/a accepta rebre un favor i a canvi en fa dos més a una altre empresa o emprenedor/a.

Els objectius principals de la Cadena de Favors són:

  • Promoure la solidaritat i responsabilitat social empresarial
  • Crear una xarxa empresarial vinculada a la responsabilitat amb la societat
  • Impulsar a les persones empresàries i emprenedores joves en un context econòmic complexe

Qué és un favor?
S'entén per favor qualsevol actuació o servei amb un valor afegit significatiu pel que el rep. En alguns casos, el favor podria tenir una contraprestació econòmica, però que en la cadena de favors es realitza sense cap cost.

  • Els favors poden ser:
  • Serveis: per exemple, la realització d'un assessorament empresarial per part d'una gestoria
  • Know How: per exemple transferència de Know How a nivell legal, de fabricació de producte o realització d'un servei
  • Contactes: facilitar contactes que puguin ajudar al desenvolupament de l'empresa que el rep
  • I+D+I: productes, formació.

     Una idea de l'AIJET   
aijec-tarragona@aijec.es   Telèfon 977 248 454