::Inici >Què és ?

Què és ?

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992 (la Cimera de la Terra) va aprovar el Pla d'acció per al desenvolupament sostenible en el segle XXI, anomenat Agenda 21. L'objectiu principal consisteix a fer compatible el progrés econòmic i social amb el respecte pel medi i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Una Agenda 21 és un model de diagnosi i formulació de polítiques municipals de sostenibilitat. Aquest model, que es publica en forma de guia, elabora estratègies i un programa de mesures integrades per afrontar els efectes de la degradació ambiental i per promoure un desenvolupament compatible amb el medi ambient i sostenible en tots els països.

Un dels eixos d'actuació tractats específicament són els nuclis de població, tenint com a accions prioritàries l'abastament d'aigua, la gestió dels residus i la contaminació i sanitat urbanes, interconnectant-les amb altres vectors hortizontals com ara el tipus de desenvolupament, la pobresa, l'educació, els recursos del sòl, l'aigua dolça, els aliments, etc.

Segons es desprèn d'aquest document, l'acció esglaonada i coordinada des del nivell governamental fins al nivell individual és essencial per portar a terme els objectius fixats, i atorga a les administracions locals un paper vital en adoptar formes d'actuació i funcionament sostenibles i en l'educació i la mobilització del públic a favor del desenvolupament sostenible, com a estructura de govern més propera a les persones. Així mateix, aquesta acció ha de comportar un procés participatiu que involucri els principals sectors socials i econòmics del municipi.

En aquesta línia, l'Agenda 21 fomenta l'adopció d'estratègies locals per assolir els objectius del desenvolupament sostenible en la dimensió territorial municipal: es tracta de les Agendes 21 Locals. L'International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI), òrgan internacional creat arran de la Cimera de Rio, ha elaborat la "European Local Agenda 21 Guide", com a document guia per als municipis i agents interessats a sumar-se a aquesta iniciativa