::Inici >Hist˛ria

Hist˛ria

L’AEJE, Associació d’Empresaris de Jesús, es constitueix a l’any 2005, amb l’objectiu de defensar els interessos professionals de les empreses del poble, especialment  del petit comerç, afectat per la competència de les grans estructures comercials, modernes i concentrades.
Degut a la dimensió i les característiques dels establiments i negocis de Jesús, es creu convenient crear una Associació d’Empresaris que representi tot el sector empresarial del municipi. Per poder lluitar per uns objectius comuns i poder obtenir ajuts de les Administracions, cal agrupar-se i dur a terme una estratègia comercial i empresarial activa.
Des de la seva fundació s’han realitzat activitats de promoció, de col.laboració amb l’EMD en temes relacionats en l’activitat empresarial i comercial, i gestions diverses:
            -Participació en les diferents edicions de la “Fira de l’Oli” de Jesús.
            -Participació en les Festes Majors de Jesús, (Actes institucionals, Ofrena,”Festa de Xiquet i la Xiqueta”, Berenar Popular en el decurs d’una tarda de bous, i col.laboracions diverses).           
            -Assistència als diversos actes populars organitzats per l’EMD i per altres entitats del poble al llarg de l’any, i representació de l’Associació mitjançant l’elecció d’una pubilla i pubilleta.
            -Col.laboració amb l’EMD en la confecció d’un estudi del Comerç de Jesús, per analitzar la situación del sector i programar actuacions dinamitzadores.
L’Associació és principalment una entitat al servei del poble, mitjançant la qual els comerciants i els empresaris uneixen esforços i recursos per tirar endavant i assolir un futur pròsper i adequat a l’actualitat, cada cop més canviant.