::Inici >LLIBRES QUE S'OFEREIXEN

LLIBRES QUE S'OFEREIXEN

 LLIBRES DE PRIMER PRIMÀRIA

a)      Ed. Vicens Vives. Educació Artística. Música. SONS 1. ISBN:978-84-316-1071-8

b)      Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 1. ISBN: 978-84- 316-1033-3

c)      Ed. Vicens Vives. Medi 1. ISBN: 978-84-316-1253-5

d)      Ed. Vicens Vives. Nou Bufi 1. ISBN: 978-84-316-1073-9

e)      Ed. Vicens Vives. Llengua 1. Llengua i literatura. IBSN: 978-84-316-1174-3

f)        Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 1. Quadern d’activitats1. ISBN: 978-84-316-1143-9

g)      Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 1. Quadern d’activitats2. ISBN : 978-84-316-1143-9

h)      Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 1. Quadern d’activitats3. ISBN : 978-84-316-1143-9

i)        Ed. Oxford. Surprise 1. Class Book. ISBN: 9780194408004

j)        Ed. Castelllnou. English Vocabulary 1º. ISBN: 978-84-9804-278-8

k)      Ed. Castellnou. Lengua Castellana.1 1r Trimestre. ISBN: 978-84-9804-278-8

l)        Ed. Castellnou. Lengua Castellana.1  2n Trimestre. ISBN: 978-84-9804-278-8

m)    Ed. Castellnou. Lengua Castellana. 1 3r Trimestre. ISBN: 978-84-9804-278-8

n)      Ed. Cruïlla. PAI 2000 1. ISBN: 84-8286-900-9

o)      Ed. Edebé. Religió Catòlica1. ISBN: 978-84-236-8911-8

p)      Ed. DFH –Mini Arco. Ejercicios para niños de educación infantil 1.

q)      Ed. DFH –Mini Arco. Ejercicios para niños de educación infantil 2.

r)       Ed. DFH –Mini Arco. Ejercicios para niños de educación infantil 3.

s)       Ed. DFH –Mini Arco.Pre-lectura 1.

t)        Ed. DFH –Mini Arco. Pre-lectura 2

u)      Ed. DFH –Mini Arco. Figuras y formas 2.

v)      Ed. DFH –Mini Arco. Aritmética 1

w)    Ed. DFH –Mini Arco. Aritmética 2

x)      Ed. DFH –Mini Arco. Multiplicar y dividir

y)      Ed. DFH –Mini Arco. Orientación en el espacio

LLIBRES DE SEGON PRIMÀRIA

 • Ed. Vicens Vives. Educació Artística. Música. SONS 2. ISBN:978-84-316-1072-2
 • Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 2. ISBN: 978-84- 316-1063-0
 • Ed. Vicens Vives. Medi 2. ISBN: 978-84-316-1258-0
 • Ed. Vicens Vives. Nou Bufi 2. ISBN: 978-84-316-1180-4
 • Ed. Vicens Vives. Llengua 2. Llengua i literatura. IBSN: 978-84-316-1181-1
 • Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 2. Quadern d’activitats1. ISBN: 978-84-316-1151-4
 • Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 2. Quadern d’activitats2. ISBN : 978-84-316-1151-4
 • Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 2. Quadern d’activitats3. ISBN : 978-84-316-1151-4
 • Ed. Oxford. Surprise 2. Class Book. ISBN: 9780194408011
 • Ed. Castellnou. Lengua Castellana. 2 1r Trimestre. ISBN: 978-84-9804-577-4
 • Ed. Castellnou. Lengua Castellana. 2 2n Trimestre. ISBN: 978-84-9804-577-4
 • Ed. Castellnou. Lengua Castellana. 2 3r Trimestre. ISBN: 978-84-9804-577-4
 • Ed. Cruïlla. PAI 2000 1. ISBN: 84-8286-901-9
 • Ed. Edebé. Religió Catòlica2. ISBN: 978-84-236-8912-5

LLIBRES DE TERCER DE PRIMÀRIA

 • Ed. Vicens Vives. Matemàtiques 3. ISBN: 978-84- 316-8683-3
 • Ed. Edebé. Coneixement del Medi 3.ISBN: 978-84-236-8989-7
 • Ed. Vicens Vives. Nou Bufi 3. ISBN: 978-84-316-8640-6
 • Ed. Oxford. Surprise 3. Class Book. ISBN: 9780194408028
 • Ed. Oxford. Surprise 3. Activity Book. ISBN: 9780194408028
 • Ed. Edebé. Religió Catòlica3. ISBN: 978-84-236-8913-2
 • Ed. Edebé Palabra y Comunicación 3. Lengua Castellana. ISBN: 978-84-236-9038-1
        LLIBRES DE QUART DE PRIMÀRIA

1.- Ed. Castellnou. Lengua Castellana 4. ISBN: 978-84-9804-860-5

2.- Ed. La Galera Text- Matemàtiques 4. ISBN: 978-84-412-1570-2

3.- Ed. Castellnou. Llengua Catalana 4. ISBN: 978-84-9804-788-2

4.- Ed. Oxford. Surprise 4. Class Book ISBN: 9780194408035

5.- Ed. Oxford. Surprise 4. Activity Book ISBN: 9780194408097

6.- Ed La Galera Text. Medi 4. ISBN: 

7.- Ed.     Un món de sons 4. ISBN: 

per tots o algun llibre d'aquesta llista escriviu al mail que teniu en aquest web