::Inici >Versió 13

Versió 13

Release 13, novembre de 1994, gairebé per a Windows. La major companyia mundial de programari, Microsoft, havia guanyat 953 milions de dòlars l'any anterior. Microsoft valia llavors 25000000000 de dòlars, això és més que Ford, Kodak, Nabisco i Boeing. Bill fa públic el seu interès "per una xarxa que la gent anomena ara autopista de la informació, o convergència digital. Es tracta de posar la informació a l'abast de la mà. Tinc molta confiança en que això passarà d'aquí a tres anys (... ) l'actual interfície d'usuari no consisteix a gran cosa. Volem construir alguna cosa que permeti controlar en pantalla l'elecció de diferents opcions ". Si bé la data inicial de llançament de R13 precedeix l'aparició de Windows 95, íntimament lligada a la popularització d'Internet, va ser la primera edició en funcionar sobre la revolucionària plataforma. R13 va ser duríssimament castigat per "la crítica". Tots, propis i estranys, fustigar la multitud d'errors, defectes i improvisacions de la nova versió. Els quatre pegats efectuats al codi original i distribuïts gratuïtament no van ser suficients per corregir el incorregible i menys encara per a canviar la imatge pública de versió fatídica. AutoCAD R13c4 funcionava sobre DOS i sobre els quatre Windows en ús: 3.1, 3.11, 95 i NT i, però cap superava en rendiment a R12 DOS que va mantenir vigència fins a l'aparició de R14. Si bé la crítiques eren fundades, la fatídica R13 va significar un gran salt tecnològic en la història d'AutoCAD, incorporant enormes utilitats que van servir de plataforma a les edicions subsegüents i a les versions específiques, principalment Mechanical Desktop. Sòlids ACIS, operacions booleanes, HATCH associatiu, Agrupament d'objectes, corbes NURBS, línies múltiples paral•leles i un sistema de rendering molt més complet, entre altres, van resultar massa incorporacions per a una sola versió, però la depuració d'errors efectuada fins el llançament de R14 validaria l'esforç realitzat amb tan trist destí comercial; R13, en última instància, compliria el seu objectiu. Release 14, febrer de 1997, adéu al DOS